Powrót do podglądu grobu

Aktualizacja danych grobu: Andrzej Wołek, Zofia Wołek, Emilia Wierzbicka, Franciszek Wierzbicki,

Lokalizacja grobu: F / 4 / 7

Rodzaj zgłoszenia
Imię zgłaszającego*
Nazwisko zgłaszającego*
Numer telefonu zgłaszającego*
Adres e-mail zgłaszającego

Imię dysponenta*
Nazwisko dysponenta*
Numer telefonu dysponenta*
Adres e-mail dysponenta
Adres zamieszkania dysponenta*