Powrót do podglądu grobu

Aktualizacja danych grobu: Józef Łudzik, Jan Strychalski, Jan Strychalski, Anna Strychalska,

Lokalizacja grobu: H / 5 / 7

Rodzaj zgłoszenia
Imię zgłaszającego*
Nazwisko zgłaszającego*
Numer telefonu zgłaszającego*
Adres e-mail zgłaszającego

Imię dysponenta*
Nazwisko dysponenta*
Numer telefonu dysponenta*
Adres e-mail dysponenta
Adres zamieszkania dysponenta*