Powrót do podglądu grobu

Aktualizacja danych grobu: Feliks Wieprzek, Zofia Wieprzek, Jan Wieprzek,

Lokalizacja grobu: G / 3 / 2

Rodzaj zgłoszenia
Imię zgłaszającego*
Nazwisko zgłaszającego*
Numer telefonu zgłaszającego*
Adres e-mail zgłaszającego

Imię dysponenta*
Nazwisko dysponenta*
Numer telefonu dysponenta*
Adres e-mail dysponenta
Adres zamieszkania dysponenta*