Powrót do podglądu grobu

Aktualizacja danych grobu: Marianna Mazur, Władysław Mazur, Rozalia Gwizdała, Józef Gwizdała,

Lokalizacja grobu: G / 2 / 10

Rodzaj zgłoszenia
Imię zgłaszającego*
Nazwisko zgłaszającego*
Numer telefonu zgłaszającego*
Adres e-mail zgłaszającego

Imię dysponenta*
Nazwisko dysponenta*
Numer telefonu dysponenta*
Adres e-mail dysponenta
Adres zamieszkania dysponenta*