Ś.P. Ludwik Mazur

Data śmierci: 09.07.1966

Ś.P. Bernarda Mazur

Data urodzin: 10.04.1911

Data śmierci: 09.04.2001

Żył(a) 89 lat