Ś.P. Helena Malurdy

Data śmierci: 17.04.1987

Data urodzin: 12.03.1922

Ś.P. Herbert Malurdy

Data śmierci: 15.04.1977

Data urodzin: 15.06.1917

Wszystko w porządku.