Najbliższe rocznice śmierci

Ś.P.

Agnieszka

Kalinowska

2 rocznica

07-03-2019

JEZU UFAM TOBIE

Ś.P.

Elżbieta

Woźniok

3 rocznica

07-03-2018

JEZU UFAM TOBIE

Ś.P.

Krystian

Kocur

4 rocznica

07-03-2017

JEZU UFAM TOBIE

Ś.P.

Trojak

Henryk Piotr

7 rocznica

07-03-2014

JEZU UFAM TOBIE

Ś.P.

Henryk Piotr

Trojak

7 rocznica

07-03-2014

JEZU UFAM TOBIE

Ś.P.

Stefania

Besia

18 rocznica

07-03-2003

JEZU UFAM TOBIE

Ś.P.

Bogdan

Peszko

20 rocznica

07-03-2001

JEZU UFAM TOBIE

Ś.P.

Jadwiga

Sobczyk

21 rocznica

07-03-2000

JEZU UFAM TOBIE

Opiekunów poniżej wymienionych grobów prosimy o kontakt z parafią

Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Status:

Gizela Maj

18.08.1941

29.03.2001

18.08.1941

29.03.2001

Marta Pałasz

01.01.1961

10.01.1986

01.01.1961

10.01.1986

Alojzy Grzegorczyk

11.02.1929

16.03.2001

11.02.1929

16.03.2001

Czesława Janiszewska

23.05.1924

29.12.1978

23.05.1924

29.12.1978

Józef Janiszewski

25.02.1922

30.03.2001

25.02.1922

30.03.2001

Magdalena Nawrocka

01.01.1980

01.01.1980

01.01.1980

01.01.1980

Stanisława Wójcik

18.12.1912

05.06.1983

18.12.1912

05.06.1983

Władysław Wójcik

17.07.1914

01.03.2001

17.07.1914

01.03.2001

Bogdan Peszko

01.01.1904

07.03.2001

01.01.1904

07.03.2001

Edeltrauda Dusza

29.10.1940

21.02.1991

29.10.1940

21.02.1991

Alfred Dusza

07.04.1934

18.01.1991

07.04.1934

18.01.1991

Edeltrauda Wesołowska

13.12.1939

17.04.1989

13.12.1939

17.04.1989

Maria Paściak

29.11.1921

18.06.1986

29.11.1921

18.06.1986

Norbert Wiśniowski

19.09.1937

19.03.2001

19.09.1937

19.03.2001

Franciszek Woś

03.10.1916

09.02.1991

03.10.1916

09.02.1991

Wszystko w porządku
Prośba o kontakt z kancelarią
Prośba o pilny kontakt z kancelarią
Grób do likwidacji
Pochowany:

Maj Gizela

18.08.1941

29.03.2001

Data urodzenia:

18.08.1941

Data śmierci:

29.03.2001

Status:
Pochowany:

Pałasz Marta

01.01.1961

10.01.1986

Data urodzenia:

01.01.1961

Data śmierci:

10.01.1986

Status:
Pochowany:

Grzegorczyk Alojzy

11.02.1929

16.03.2001

Data urodzenia:

11.02.1929

Data śmierci:

16.03.2001

Status:
Pochowany:

Janiszewska Czesława

23.05.1924

29.12.1978

Data urodzenia:

23.05.1924

Data śmierci:

29.12.1978

Status:
Pochowany:

Janiszewski Józef

25.02.1922

30.03.2001

Data urodzenia:

25.02.1922

Data śmierci:

30.03.2001

Status:
Pochowany:

Nawrocka Magdalena

01.01.1980

01.01.1980

Data urodzenia:

01.01.1980

Data śmierci:

01.01.1980

Status:
Pochowany:

Wójcik Stanisława

18.12.1912

05.06.1983

Data urodzenia:

18.12.1912

Data śmierci:

05.06.1983

Status:
Pochowany:

Wójcik Władysław

17.07.1914

01.03.2001

Data urodzenia:

17.07.1914

Data śmierci:

01.03.2001

Status:
Pochowany:

Peszko Bogdan

01.01.1904

07.03.2001

Data urodzenia:

01.01.1904

Data śmierci:

07.03.2001

Status:
Pochowany:

Dusza Edeltrauda

29.10.1940

21.02.1991

Data urodzenia:

29.10.1940

Data śmierci:

21.02.1991

Status:
Pochowany:

Dusza Alfred

07.04.1934

18.01.1991

Data urodzenia:

07.04.1934

Data śmierci:

18.01.1991

Status:
Pochowany:

Wesołowska Edeltrauda

13.12.1939

17.04.1989

Data urodzenia:

13.12.1939

Data śmierci:

17.04.1989

Status:
Pochowany:

Paściak Maria

29.11.1921

18.06.1986

Data urodzenia:

29.11.1921

Data śmierci:

18.06.1986

Status:
Pochowany:

Wiśniowski Norbert

19.09.1937

19.03.2001

Data urodzenia:

19.09.1937

Data śmierci:

19.03.2001

Status:
Pochowany:

Woś Franciszek

03.10.1916

09.02.1991

Data urodzenia:

03.10.1916

Data śmierci:

09.02.1991

Status: