Grób przeznaczony
do likwidacji

Ś.P. Wolne Miejsce