Ś.P. Klara Sosna

Data śmierci: 13.05.1981

Data urodzin: 02.06.1925

Ś.P. Emil Sosna

Data śmierci: 29.06.1999

Data urodzin: 03.11.1920

Prosimy o pilny kontakt z kancelarią. Telefon: 32 453 00 00