Ś.P. Helena Dziemba

Data śmierci: 27.08.1972

Data urodzin: 03.01.1893

Ś.P. Franciszek Dziemba

Data śmierci: 15.08.1972

Data urodzin: 05.01.1884

Ś.P. Jadwiga Dziemba

Data śmierci: 13.12.1999

Data urodzin: 27.04.1920

Prosimy o pilny kontakt z kancelarią. Telefon: 32 453 00 00