Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Status:

Maksymilian Kobyłecki

09.10.1820

16.03.1901

Władysława Kobyłecka

1856

08.01.1922

09.10.1820

1856

16.03.1901

08.01.1922

Wszystko w porządku
Prośba o kontakt z kancelarią
Prośba o pilny kontakt z kancelarią
Grób do likwidacji
Pochowany:

Kobyłecki Maksymilian

09.10.1820

16.03.1901

Kobyłecka Władysława

1856

08.01.1922

Data urodzenia:

09.10.1820

1856

Data śmierci:

16.03.1901

08.01.1922

Status: