Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:

Józef Kohnke

30.07.1891

24.09.1955

Róża Kohnke

11.07.1892

20.01.1967

Józef Kohnke

05.11.1925

25.02.1990

Stefan Konkel

02.09.1949

08.06.2020

Franciszek Konkel

24.02.1924

26.02.1993

Felicja Konkel

23.08.1924

27.09.2003

30.07.1891

11.07.1892

05.11.1925

02.09.1949

24.02.1924

23.08.1924

24.09.1955

20.01.1967

25.02.1990

08.06.2020

26.02.1993

27.09.2003

Edmund Kohnke

21.05.1920

01.10.1998

Ryszard Kohnke

01.12.1882

19.12.1955

Wanda Kohnke

13.10.1922

28.01.2016

Waleria Kohnke

11.09.1884

22.08.1968

21.05.1920

01.12.1882

13.10.1922

11.09.1884

01.10.1998

19.12.1955

28.01.2016

22.08.1968

Eryk Długi

13.06.1922

29.06.2009

Helena Długa

26.06.1924

23.04.2016

Zofia Łagód

11.04.1954

23.11.2020

Konrad Długi

08.02.1885

01.02.1956

Maria Długa

03.09.1894

29.08.1975

13.06.1922

26.06.1924

11.04.1954

08.02.1885

03.09.1894

29.06.2009

23.04.2016

23.11.2020

01.02.1956

29.08.1975

Pelagia Lisakowska z d. Galińska

08.11.1900

03.06.1982

Antoni Lisakowski

10.03.1895

15.02.1965

Otto Lisakowski

02.01.1933

13.02.2018

08.11.1900

10.03.1895

02.01.1933

03.06.1982

15.02.1965

13.02.2018

Helena Szomborg

07.07.1921

14.02.1997

07.07.1921

14.02.1997

Gertruda Schmidt

24.03.1944

16.10.2013

24.03.1944

16.10.2013

Wanda Dettlaff

07.04.1927

21.11.2008

07.04.1927

21.11.2008

Antoni Herrmann

04.09.1923

16.08.2007

Irena Herrmann

22.12.1927

26.11.2014

04.09.1923

22.12.1927

16.08.2007

26.11.2014

Maria Isakowicz

21.11.1946

31.05.2007

Ryszard Isakowicz

20.05.1947

22.03.2007

Jakub Kuropacki

Jadwiga Kuropacka

Jadwiga Pieper

Robert Pieper

21.11.1946

20.05.1947

-

-

-

-

31.05.2007

22.03.2007

-

-

-

-

Agnieszka Konkel

19.09.1913

31.01.1996

Bernard Konkel

22.08.1909

28.12.1979

Aleksander Konkel

1873

1955

19.09.1913

22.08.1909

1873

31.01.1996

28.12.1979

1955

Waleska Groenwald

15.03.1923

03.12.2001

Alfons Groenwald

07.02.1910

17.03.1976

Klara Boczyńska

14.05.1895

02.05.1955

Juliusz Boczyński

01.04.1880

22.06.1947

15.03.1923

07.02.1910

14.05.1895

01.04.1880

03.12.2001

17.03.1976

02.05.1955

22.06.1947

Eugeniusz Kohnke

18.12.1961

15.10.2019

Michał Fomin

Jerzy Fomin

18.12.1961

-

-

15.10.2019

-

-

Emil Józef Herrmann

19.03.1932

24.05.1955

Bruno Herrmann

11.05.1920

30.12.1943

19.03.1932

11.05.1920

24.05.1955

30.12.1943

Antoni Lisakowski

20.03.1931

19.10.2005

20.03.1931

19.10.2005

Pochowany:

Kohnke Józef

30.07.1891

24.09.1955

Kohnke Róża

11.07.1892

20.01.1967

Kohnke Józef

05.11.1925

25.02.1990

Konkel Stefan

02.09.1949

08.06.2020

Konkel Franciszek

24.02.1924

26.02.1993

Konkel Felicja

23.08.1924

27.09.2003

Data urodzenia:

30.07.1891

11.07.1892

05.11.1925

02.09.1949

24.02.1924

23.08.1924

Data śmierci:

24.09.1955

20.01.1967

25.02.1990

08.06.2020

26.02.1993

27.09.2003

Status:
Pochowany:

Kohnke Edmund

21.05.1920

01.10.1998

Kohnke Ryszard

01.12.1882

19.12.1955

Kohnke Wanda

13.10.1922

28.01.2016

Kohnke Waleria

11.09.1884

22.08.1968

Data urodzenia:

21.05.1920

01.12.1882

13.10.1922

11.09.1884

Data śmierci:

01.10.1998

19.12.1955

28.01.2016

22.08.1968

Status:
Pochowany:

Długi Eryk

13.06.1922

29.06.2009

Długa Helena

26.06.1924

23.04.2016

Łagód Zofia

11.04.1954

23.11.2020

Długi Konrad

08.02.1885

01.02.1956

Długa Maria

03.09.1894

29.08.1975

Data urodzenia:

13.06.1922

26.06.1924

11.04.1954

08.02.1885

03.09.1894

Data śmierci:

29.06.2009

23.04.2016

23.11.2020

01.02.1956

29.08.1975

Status:
Pochowany:

Lisakowska z d. Galińska Pelagia

08.11.1900

03.06.1982

Lisakowski Antoni

10.03.1895

15.02.1965

Lisakowski Otto

02.01.1933

13.02.2018

Data urodzenia:

08.11.1900

10.03.1895

02.01.1933

Data śmierci:

03.06.1982

15.02.1965

13.02.2018

Status:
Pochowany:

Szomborg Helena

07.07.1921

14.02.1997

Data urodzenia:

07.07.1921

Data śmierci:

14.02.1997

Status:
Pochowany:

Schmidt Gertruda

24.03.1944

16.10.2013

Data urodzenia:

24.03.1944

Data śmierci:

16.10.2013

Status:
Pochowany:

Dettlaff Wanda

07.04.1927

21.11.2008

Data urodzenia:

07.04.1927

Data śmierci:

21.11.2008

Status:
Pochowany:

Herrmann Antoni

04.09.1923

16.08.2007

Herrmann Irena

22.12.1927

26.11.2014

Data urodzenia:

04.09.1923

22.12.1927

Data śmierci:

16.08.2007

26.11.2014

Status:
Pochowany:

Tym którzy nie wrócili z morza

Data urodzenia:

Data śmierci:

Status:
Pochowany:

Isakowicz Maria

21.11.1946

31.05.2007

Isakowicz Ryszard

20.05.1947

22.03.2007

Kuropacki Jakub

Kuropacka Jadwiga

Pieper Jadwiga

Pieper Robert

Data urodzenia:

21.11.1946

20.05.1947

Data śmierci:

31.05.2007

22.03.2007

Status:
Pochowany:

Konkel Agnieszka

19.09.1913

31.01.1996

Konkel Bernard

22.08.1909

28.12.1979

Konkel Aleksander

1873

1955

Data urodzenia:

19.09.1913

22.08.1909

1873

Data śmierci:

31.01.1996

28.12.1979

1955

Status:
Pochowany:

Groenwald Waleska

15.03.1923

03.12.2001

Groenwald Alfons

07.02.1910

17.03.1976

Boczyńska Klara

14.05.1895

02.05.1955

Boczyński Juliusz

01.04.1880

22.06.1947

Data urodzenia:

15.03.1923

07.02.1910

14.05.1895

01.04.1880

Data śmierci:

03.12.2001

17.03.1976

02.05.1955

22.06.1947

Status:
Pochowany:

Kohnke Eugeniusz

18.12.1961

15.10.2019

Fomin Michał

Fomin Jerzy

Data urodzenia:

18.12.1961

Data śmierci:

15.10.2019

Status:
Pochowany:

Herrmann Emil Józef

19.03.1932

24.05.1955

Herrmann Bruno

11.05.1920

30.12.1943

Data urodzenia:

19.03.1932

11.05.1920

Data śmierci:

24.05.1955

30.12.1943

Status:
Pochowany:

Lisakowski Antoni

20.03.1931

19.10.2005

Data urodzenia:

20.03.1931

Data śmierci:

19.10.2005

Status: