RODO

Ustawa o ochronie danych osobowych nie dotyczy osób zmarłych.

Ustawę o ochronie danych osobowych oraz RODO stosuje się tylko do danych osobowych osób fizycznych. Zgodnie z powszechnie obowiązującą wykładnią osobą fizyczną jest człowiek uczestniczący w stosunkach prawnych. Zdolność prawna człowieka, a tym samym zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków ustaje z chwilą jego śmierci. Osoba zmarła nie może być podmiotem praw i obowiązków w stosunkach prawnych i nie może być uznana za osobę fizyczną.
Czytaj więcej >

Najbliższe rocznice śmierci

Ś.P.

Zofia

Konkel

3. rocznica

02-04-2020

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Kornelia

Męczykowska

6. rocznica

02-04-2017

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Teresa

Konke

12. rocznica

02-04-2011

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Jerzy

Kohnke

15. rocznica

02-04-2008

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Helena

Piechocka

16. rocznica

02-04-2007

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Waldemar

Barlasz

22. rocznica

02-04-2001

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Józef

Kolp

38. rocznica

02-04-1985

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Otylia

Konkel

45. rocznica

02-04-1978

JEZU, UFAM TOBIE