W sprawach które nie wymagają natychmiastowego załatwienia proszę kontaktować się z kacelarią parafialną od września 2021. Opłaty grobowe w godzinach kancelarii. 

Dysponentów poniżej wymienionych grobów prosimy o kontakt z parafią

Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Status:

Franciszka Bohm

01.02.1932

08.12.1999

01.02.1932

08.12.1999

Pawełek Kocurek

31.07.1999

Żenuś Kocurek

02.05.1955

-

02.05.1955

31.07.1999

-

Anna Budzioch

10.03.1907

23.04.1999

10.03.1907

23.04.1999

Beata Szczotka

03.11.1957

08.08.1998

03.11.1957

08.08.1998

Maria Siemienik

31.01.1914

25.07.1998

31.01.1914

25.07.1998

Władysław Wełniak

09.06.1923

07.05.1998

Agnieszka Wełniak

23.12.1925

16.04.2004

09.06.1923

23.12.1925

07.05.1998

16.04.2004

Bronisława Szatan

26.12.1934

26.10.1997

26.12.1934

26.10.1997

Małgorzata Gruszka

29.09.1930

15.12.1996

Mieczysław Gruszka

07.09.1928

08.05.2010

29.09.1930

07.09.1928

15.12.1996

08.05.2010

Stanisław Komraus

11.10.1937

14.09.1996

11.10.1937

14.09.1996

Andrzej Sewera

14.06.1957

02.12.1995

14.06.1957

02.12.1995

Anna Gawlas

23.11.1923

26.04.2012

Bronisław Gawlas

11.07.1928

14.11.1995

23.11.1923

11.07.1928

26.04.2012

14.11.1995

Helena Łaciok

09.06.1904

18.06.1995

09.06.1904

18.06.1995

Janina Faruga

08.09.1929

03.02.2009

Alojzy Faruga

04.12.1927

01.02.1995

08.09.1929

04.12.1927

03.02.2009

01.02.1995

Zofia Gawlas

12.05.1908

02.08.1994

12.05.1908

02.08.1994

Marta Brzeczek

11.08.1929

10.08.2013

Emil Brzeczek

09.11.1930

24.04.1994

11.08.1929

09.11.1930

10.08.2013

24.04.1994

Wszystko w porządku
Prośba o kontakt z kancelarią
Prośba o pilny kontakt z kancelarią
Grób do likwidacji
Pochowany:

Franciszka Bohm

01.02.1932

08.12.1999

Data urodzenia:

01.02.1932

Data śmierci:

08.12.1999

Pochowany:

Pawełek Kocurek

31.07.1999

Data urodzenia:

Data śmierci:

31.07.1999

Pochowany:

Żenuś Kocurek

02.05.1955

Data urodzenia:

02.05.1955

Data śmierci:

Pochowany:

Anna Budzioch

10.03.1907

23.04.1999

Data urodzenia:

10.03.1907

Data śmierci:

23.04.1999

Pochowany:

Beata Szczotka

03.11.1957

08.08.1998

Data urodzenia:

03.11.1957

Data śmierci:

08.08.1998

Pochowany:

Maria Siemienik

31.01.1914

25.07.1998

Data urodzenia:

31.01.1914

Data śmierci:

25.07.1998

Pochowany:

Władysław Wełniak

09.06.1923

07.05.1998

Data urodzenia:

09.06.1923

Data śmierci:

07.05.1998

Pochowany:

Agnieszka Wełniak

23.12.1925

16.04.2004

Data urodzenia:

23.12.1925

Data śmierci:

16.04.2004

Pochowany:

Bronisława Szatan

26.12.1934

26.10.1997

Data urodzenia:

26.12.1934

Data śmierci:

26.10.1997

Pochowany:

Małgorzata Gruszka

29.09.1930

15.12.1996

Data urodzenia:

29.09.1930

Data śmierci:

15.12.1996

Pochowany:

Mieczysław Gruszka

07.09.1928

08.05.2010

Data urodzenia:

07.09.1928

Data śmierci:

08.05.2010

Pochowany:

Stanisław Komraus

11.10.1937

14.09.1996

Data urodzenia:

11.10.1937

Data śmierci:

14.09.1996

Pochowany:

Andrzej Sewera

14.06.1957

02.12.1995

Data urodzenia:

14.06.1957

Data śmierci:

02.12.1995

Pochowany:

Anna Gawlas

23.11.1923

26.04.2012

Data urodzenia:

23.11.1923

Data śmierci:

26.04.2012

Pochowany:

Bronisław Gawlas

11.07.1928

14.11.1995

Data urodzenia:

11.07.1928

Data śmierci:

14.11.1995

Pochowany:

Helena Łaciok

09.06.1904

18.06.1995

Data urodzenia:

09.06.1904

Data śmierci:

18.06.1995

Pochowany:

Janina Faruga

08.09.1929

03.02.2009

Data urodzenia:

08.09.1929

Data śmierci:

03.02.2009

Pochowany:

Alojzy Faruga

04.12.1927

01.02.1995

Data urodzenia:

04.12.1927

Data śmierci:

01.02.1995

Pochowany:

Zofia Gawlas

12.05.1908

02.08.1994

Data urodzenia:

12.05.1908

Data śmierci:

02.08.1994

Pochowany:

Marta Brzeczek

11.08.1929

10.08.2013

Data urodzenia:

11.08.1929

Data śmierci:

10.08.2013

Pochowany:

Emil Brzeczek

09.11.1930

24.04.1994

Data urodzenia:

09.11.1930

Data śmierci:

24.04.1994