Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Status:

Alojzy Pilorz

14.05.1942

27.10.2003

14.05.1942

27.10.2003

Lucyna Kubica

13.01.1963

02.06.1992

Ania Kubica

13.01.1963

 

02.06.1992

 

Maria Kubaczka

05.12.1902

17.04.1956

05.12.1902

17.04.1956

Teresa Siemienik

15.10.1918

09.10.1990

15.10.1918

09.10.1990

Maria Siemienik

31.01.1914

25.07.1998

31.01.1914

25.07.1998

Irena Laszczak

29.11.1926

05.08.1952

Anna Laszczak

21.04.1886

25.09.1968

29.11.1926

21.04.1886

05.08.1952

25.09.1968

Jan Duława

11.10.1866

06.12.1952

Helena Duława

18.08.1882

18.11.1959

11.10.1866

18.08.1882

06.12.1952

18.11.1959

Mieczysław Janyga

05.03.1931

11.08.2003

Bronisława Janyga

14.12.1934

03.12.2018

Maria Janyga

1892

1960

Józef Janyga

1876

1940

05.03.1931

14.12.1934

1892

1876

11.08.2003

03.12.2018

1960

1940

Stanisława Kuminek

18.08.1928

12.10.2020

18.08.1928

12.10.2020

Helena Wiercigroch

23.10.1925

28.08.2012

23.10.1925

28.08.2012

Maria Gańczarczyk

28.12.1925

08.01.2016

Leopold Gańczarczyk

27.08.1924

19.01.2013

28.12.1925

27.08.1924

08.01.2016

19.01.2013

Monika Greń

06.06.1929

05.01.1992

Alfons Greń

12.11.1930

09.12.2013

06.06.1929

12.11.1930

05.01.1992

09.12.2013

Stanisława Paszka

09.04.1902

15.10.1983

Rudolf Paszka

07.07.1902

24.09.1967

09.04.1902

07.07.1902

15.10.1983

24.09.1967

Wszystko w porządku
Prośba o kontakt z kancelarią
Prośba o pilny kontakt z kancelarią
Grób do likwidacji
Pochowany:

Pilorz Alojzy

14.05.1942

27.10.2003

Data urodzenia:

14.05.1942

Data śmierci:

27.10.2003

Status:
Pochowany:

Kubica Lucyna

13.01.1963

02.06.1992

Kubica Ania

Data urodzenia:

13.01.1963

Data śmierci:

02.06.1992

Status:
Pochowany:

Kubaczka Maria

05.12.1902

17.04.1956

Data urodzenia:

05.12.1902

Data śmierci:

17.04.1956

Status:
Pochowany:

Siemienik Teresa

15.10.1918

09.10.1990

Data urodzenia:

15.10.1918

Data śmierci:

09.10.1990

Status:
Pochowany:

Siemienik Maria

31.01.1914

25.07.1998

Data urodzenia:

31.01.1914

Data śmierci:

25.07.1998

Status:
Pochowany:

Laszczak Irena

29.11.1926

05.08.1952

Laszczak Anna

21.04.1886

25.09.1968

Data urodzenia:

29.11.1926

21.04.1886

Data śmierci:

05.08.1952

25.09.1968

Status:
Pochowany:

Duława Jan

11.10.1866

06.12.1952

Duława Helena

18.08.1882

18.11.1959

Data urodzenia:

11.10.1866

18.08.1882

Data śmierci:

06.12.1952

18.11.1959

Status:
Pochowany:

Janyga Mieczysław

05.03.1931

11.08.2003

Janyga Bronisława

14.12.1934

03.12.2018

Janyga Maria

1892

1960

Janyga Józef

1876

1940

Data urodzenia:

05.03.1931

14.12.1934

1892

1876

Data śmierci:

11.08.2003

03.12.2018

1960

1940

Status:
Pochowany:

Kuminek Stanisława

18.08.1928

12.10.2020

Data urodzenia:

18.08.1928

Data śmierci:

12.10.2020

Status:
Pochowany:

Wiercigroch Helena

23.10.1925

28.08.2012

Data urodzenia:

23.10.1925

Data śmierci:

28.08.2012

Status:
Pochowany:

Gańczarczyk Maria

28.12.1925

08.01.2016

Gańczarczyk Leopold

27.08.1924

19.01.2013

Data urodzenia:

28.12.1925

27.08.1924

Data śmierci:

08.01.2016

19.01.2013

Status:
Pochowany:

Nieznany Nieznany

Data urodzenia:

Data śmierci:

Status:
Pochowany:

Greń Monika

06.06.1929

05.01.1992

Greń Alfons

12.11.1930

09.12.2013

Data urodzenia:

06.06.1929

12.11.1930

Data śmierci:

05.01.1992

09.12.2013

Status:
Pochowany:

Paszka Stanisława

09.04.1902

15.10.1983

Paszka Rudolf

07.07.1902

24.09.1967

Data urodzenia:

09.04.1902

07.07.1902

Data śmierci:

15.10.1983

24.09.1967

Status:
Pochowany:

Gańczarczyk Eugeniusz

Data urodzenia:

Data śmierci:

Status: