Ś.P. Ludwika Ważka

Data śmierci: 15.09.1996

Data urodzin: 20.11.1933

Ś.P. Michał Ważka

Data śmierci: 14.03.2003

Data urodzin: 07.07.1933

Wszystko w porządku.