Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Status:

Dawidek Glet

24.12.1975

01.03.1976

24.12.1975

01.03.1976

Janusz Gańczarczyk

19.10.1976

21.10.1976

19.10.1976

21.10.1976

Andrzejek Kuś

10.10.1979

14.09.1980

10.10.1979

14.09.1980

Agnieszka Pośpiech

22.01.1982

22.01.1982

22.01.1982

22.01.1982

Marcelina Wątroba

26.09.1982

29.09.1982

26.09.1982

29.09.1982

Nikodem Pyka-Mackiewicz

01.12.2014

01.12.2014

01.12.2014

01.12.2014

Aniela Nowak

24.09.1935

09.11.2006

Karol Nowak

18.09.1934

28.09.2018

24.09.1935

18.09.1934

09.11.2006

28.09.2018

Krystyna Pajor

30.10.1945

24.07.2017

Ignacy Józef Pajor

17.04.1938

24.03.2019

30.10.1945

17.04.1938

24.07.2017

24.03.2019

Tadeusz Laszczak

10.06.1964

12.05.2021

10.06.1964

12.05.2021

Wszystko w porządku
Prośba o kontakt z kancelarią
Prośba o pilny kontakt z kancelarią
Grób do likwidacji
Pochowany:

Nieznany Nieznany

Data urodzenia:

Data śmierci:

Status:
Pochowany:

Glet Dawidek

24.12.1975

01.03.1976

Data urodzenia:

24.12.1975

Data śmierci:

01.03.1976

Status:
Pochowany:

Gańczarczyk Janusz

19.10.1976

21.10.1976

Data urodzenia:

19.10.1976

Data śmierci:

21.10.1976

Status:
Pochowany:

Nieznany Nieznany

Data urodzenia:

Data śmierci:

Status:
Pochowany:

Nieznany Nieznany

Data urodzenia:

Data śmierci:

Status:
Pochowany:

Kuś Andrzejek

10.10.1979

14.09.1980

Data urodzenia:

10.10.1979

Data śmierci:

14.09.1980

Status:
Pochowany:

Pośpiech Agnieszka

22.01.1982

22.01.1982

Data urodzenia:

22.01.1982

Data śmierci:

22.01.1982

Status:
Pochowany:

Nieznany Nieznany

Data urodzenia:

Data śmierci:

Status:
Pochowany:

Wątroba Marcelina

26.09.1982

29.09.1982

Data urodzenia:

26.09.1982

Data śmierci:

29.09.1982

Status:
Pochowany:

Pyka-Mackiewicz Nikodem

01.12.2014

01.12.2014

Data urodzenia:

01.12.2014

Data śmierci:

01.12.2014

Status:
Pochowany:

Nowak Aniela

24.09.1935

09.11.2006

Nowak Karol

18.09.1934

28.09.2018

Data urodzenia:

24.09.1935

18.09.1934

Data śmierci:

09.11.2006

28.09.2018

Status:
Pochowany:

Pajor Krystyna

30.10.1945

24.07.2017

Pajor Ignacy Józef

17.04.1938

24.03.2019

Data urodzenia:

30.10.1945

17.04.1938

Data śmierci:

24.07.2017

24.03.2019

Status:
Pochowany:

Laszczak Tadeusz

10.06.1964

12.05.2021

Data urodzenia:

10.06.1964

Data śmierci:

12.05.2021

Status: