Powrót do podglądu grobu

Aktualizacja danych grobu: Helena Jagodzińska-Urban, Marian Sierociuk, Stanisław Urban, Helena Urban, Marianna Urban, Andrzej Urban,

Lokalizacja grobu: C / 8 / 32

Rodzaj zgłoszenia
Imię zgłaszającego*
Nazwisko zgłaszającego*
Numer telefonu zgłaszającego*
Adres e-mail zgłaszającego

Imię dysponenta*
Nazwisko dysponenta*
Numer telefonu dysponenta*
Adres e-mail dysponenta
Adres zamieszkania dysponenta*