Powrót do podglądu grobu

Aktualizacja danych grobu: Eugeniusz Madziar, Jacek Madziar, Krystyna Madziar,

Lokalizacja grobu: C / 3 / 16

Rodzaj zgłoszenia
Imię zgłaszającego*
Nazwisko zgłaszającego*
Numer telefonu zgłaszającego*
Adres e-mail zgłaszającego

Imię dysponenta*
Nazwisko dysponenta*
Numer telefonu dysponenta*
Adres e-mail dysponenta
Adres zamieszkania dysponenta*