RODO

Ustawa o ochronie danych osobowych nie dotyczy osób zmarłych.

Ustawę o ochronie danych osobowych oraz RODO stosuje się tylko do danych osobowych osób fizycznych. Zgodnie z powszechnie obowiązującą wykładnią osobą fizyczną jest człowiek uczestniczący w stosunkach prawnych. Zdolność prawna człowieka, a tym samym zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków ustaje z chwilą jego śmierci. Osoba zmarła nie może być podmiotem praw i obowiązków w stosunkach prawnych i nie może być uznana za osobę fizyczną.
Czytaj więcej >

Wyszukaj grób

 

 

WITAMY SERDECZNIE

NA STRONIE NASZEGO PARAFIALNEGO CMENTARZA W GODZIESZACH WIELKICH

 

SZCZĘŚĆ BOŻE

 

KONTAKT TELEFONICZNY Z KANCELARIĄ PARAFIALNĄ (TELEFON: 62 7611010), BĄDŹ (DO CZEGO ZACHĘCAMY SZCZEGÓLNIE) - WIZYTA OSOBISTA W KANCELARII PARAFIALNEJ (W GODZINACH - PONIEDZIAŁKI I WTORKI: 19:00 - 20:00, ŚRODY I SOBOTY: 9:00 - 10:30).

 

wpłat można dokonywać przez konto parafialne - TYTUŁ: pokładne za  miejsce: SEKTOR ___ RZĄD___ MIEJSCE___

NUMER KONTA PARAFIALNEGO:  Parafia Rzymskokatolicka św. Bartłomieja Apostoła w Godzieszach Wielkich

PKO BP 09 1020 2212 0000 5702  0085 8365 

 

PROŚBY O KONTAKT, KTÓRE WIDNIEJĄ PRZY NIEKTÓRYCH KWATERACH OZNACZAJĄ POTRZEBĘ WYJAŚNIENIA TERMINU PŁATNOŚCI ZA MIEJSCE, LUB  NANIESIENIA INFORMACJI O DOKONANYCH WPŁATACH, ALE NIE ODNOTOWANYCH W SYSTEMIE INTERNETOWYM (PROSIMY W ZWIĄZKU Z TYM ZGŁASZAĆ SIĘ DO KANCELARII NAJLEPIEJ Z DOWODAMI WPŁAT)

 

Wszelkie prace na cmentarzu z udziałem firm kamieniarskich (rozbiórka grobów, ekshumacje, prace porządkowe przy likwidowanych grobach - wywóz gruzu, pomników) oznaczają obowiązek uzyskiwania każdorazowo zgody dla firm kamieniarskich na wjazd (przez furtkę) i prace przy pomnikach. Zgodę uzyskujemy w kancelarii parafialnej i wraz z opłatą. Firmy, które nie będą porządkowały  terenu po swojej pracy i pozostawią jakiekolwiek resztki po rozbieranych pomnikach - nie uzyskają więcej zgody na prace na naszym parafialnym cmentarzu. Jednocześnie włascicielom grobów przypominamy o obowiązku sprzątania terenu po jakichkolwiek pracach (usuwanie śmieci - wieńce, kwiaty, znicze - do przeznaczonych na ten cel zbiorników). Drewniane skrzynie i stare ławki oraz obramowania zabieramy z terenu cmentarza.

Zaplanowane pogrzeby

Pogrzeb odbędzie się 06-12-2023 o godz. 13:30

Data śmierci: 03-12-2023

Najbliższe rocznice śmierci

Ś.P.

Janina

Olejniczak

17. rocznica

05-12-2006

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Zdzisław

Domieracki

19. rocznica

05-12-2004

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Stanisław

Król

25. rocznica

05-12-1998

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Ania

Garncarz

27. rocznica

05-12-1996

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Janina

Gustowska

43. rocznica

05-12-1980

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Maria

Łomnicka

46. rocznica

05-12-1977

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Marek

Dzięcielski

50. rocznica

05-12-1973

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Franciszek

Maślak

55. rocznica

05-12-1968

JEZU, UFAM TOBIE

Dysponentów poniżej wymienionych grobów prosimy o kontakt z parafią

Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Status:
Wszystko w porządku
Prośba o kontakt z kancelarią
Prośba o pilny kontakt z kancelarią
Grób do likwidacji
Pochowany:

Urszula Witczak

1952

Data urodzenia:

Data śmierci:

1952

Pochowany:

Szymon Witczak

1944

Data urodzenia:

Data śmierci:

1944

Pochowany:

Anna Połośka

04.06.1984

Data urodzenia:

Data śmierci:

04.06.1984

Pochowany:

Marcin Połośka

06.01.1984

Data urodzenia:

Data śmierci:

06.01.1984

Pochowany:

Stanisława Pośpieszyńska

1941

2003

Data urodzenia:

1941

Data śmierci:

2003

Pochowany:

Józefa Biernacik

Data urodzenia:

Data śmierci:

Pochowany:

Kazimierz

Data urodzenia:

Data śmierci:

Pochowany:

Marian

Data urodzenia:

Data śmierci:

Pochowany:

Stanisław Bednarek

1935

2003

Data urodzenia:

1935

Data śmierci:

2003

Pochowany:

Stanisława Michalak

1894

1972

Data urodzenia:

1894

Data śmierci:

1972

Pochowany:

Antoni Michalak

31.05.1913

09.11.2003

Data urodzenia:

31.05.1913

Data śmierci:

09.11.2003

Pochowany:

Teresa Michalak

15.06.1931

15.08.2023

Data urodzenia:

15.06.1931

Data śmierci:

15.08.2023

Pochowany:

Agata Tomczyk

24.11.2003

Data urodzenia:

Data śmierci:

24.11.2003

Pochowany:

Knopów Rodzina

Data urodzenia:

Data śmierci:

Pochowany:

Elżbieta Knop

1899

1976

Data urodzenia:

1899

Data śmierci:

1976

Pochowany:

Ignacy Knop

1898

1979

Data urodzenia:

1898

Data śmierci:

1979

Pochowany:

Helena Knop

1922

2000

Data urodzenia:

1922

Data śmierci:

2000

Pochowany:

Leon Knop

1919

2003

Data urodzenia:

1919

Data śmierci:

2003

Pochowany:

Kazimierz Brajer

08.10.1946

06.10.2003

Data urodzenia:

08.10.1946

Data śmierci:

06.10.2003

Pochowany:

Sabina Brajer

18.07.1946

22.02.2022

Data urodzenia:

18.07.1946

Data śmierci:

22.02.2022

Pochowany:

Marek Graczyk

27.07.2003

Data urodzenia:

Data śmierci:

27.07.2003

Pochowany:

Kinga Przybył

30.01.2008

30.01.2008

Data urodzenia:

30.01.2008

Data śmierci:

30.01.2008

Pochowany:

Andrzej Dymarczyk

01.10.1948

17.07.2003

Data urodzenia:

01.10.1948

Data śmierci:

17.07.2003

Pochowany:

Helena Garncarek

14.06.2003

Data urodzenia:

Data śmierci:

14.06.2003

Pochowany:

Roman Garncarek

11.05.2003

Data urodzenia:

Data śmierci:

11.05.2003

Pochowany:

Mieczysław Garncarek

1947

2014

Data urodzenia:

1947

Data śmierci:

2014

Pochowany:

Marcin Zientek

Data urodzenia:

Data śmierci:

Pochowany:

Stanisława Kaczmarek

Data urodzenia:

Data śmierci:

Pochowany:

Stanisław Kaczmarek

Data urodzenia:

Data śmierci:

Pochowany:

Antoni Kaczmarek

Data urodzenia:

Data śmierci:

Pochowany:

Stefania Szmaj

12.03.2003

Data urodzenia:

Data śmierci:

12.03.2003

Pochowany:

Roman Szmaj

21.03.2007

Data urodzenia:

Data śmierci:

21.03.2007

Pochowany:

Janina Rosa

26.07.1929

06.12.2009

Data urodzenia:

26.07.1929

Data śmierci:

06.12.2009

Pochowany:

Franciszek Rosa

10.07.1920

10.03.2003

Data urodzenia:

10.07.1920

Data śmierci:

10.03.2003

Pochowany:

Krzysztof Dybioch

03.09.1963

18.01.2003

Data urodzenia:

03.09.1963

Data śmierci:

18.01.2003

Pochowany:

Elżbieta Dybioch

24.07.1969

12.04.2012

Data urodzenia:

24.07.1969

Data śmierci:

12.04.2012

Pochowany:

Czesław Olek

16.09.2002

Data urodzenia:

Data śmierci:

16.09.2002

Pochowany:

Leokadia Olek

01.02.2020

Data urodzenia:

Data śmierci:

01.02.2020

Pochowany:

Agnieszka Olek

Data urodzenia:

Data śmierci:

Pochowany:

Antoni Olek

Data urodzenia:

Data śmierci:

Ostatnia aktualizacja cmentarza: 05.12.2023