Grób przeznaczony
do likwidacji

Ś.P. Stanisława JAKUBIAK

Data śmierci: 28.05.1979

Żył(a) 69 lat

Na tym grobie nie zapalono jeszcze wirtualnego znicza.