Opiekunów poniżej wymienionych grobów prosimy o kontakt z parafią

Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Status:

Cecylia Cyrajewska

01.09.1926

11.05.1990

01.09.1926

11.05.1990

Jan Błaszczyk

09.08.1932

04.01.1990

09.08.1932

04.01.1990

Apolonia Legirzyńska

29.09.1897

25.03.1989

29.09.1897

25.03.1989

Anna Pasemko

05.05.1898

27.02.1989

05.05.1898

27.02.1989

Amelia Hulecka

11.08.1896

30.12.1988

11.08.1896

30.12.1988

Bronisław Cyrajewski

14.06.1926

09.09.1988

14.06.1926

09.09.1988

Sabina Woźniak

23.10.1909

22.04.1988

23.10.1909

22.04.1988

Eugeniusz Komoszewski

28.02.1958

05.11.1986

28.02.1958

05.11.1986

Antoni Faryn

12.01.1910

15.09.1986

12.01.1910

15.09.1986

Apolonia Szczur

15.06.1909

01.10.1985

15.06.1909

01.10.1985

Kazimierz Niski

23.03.1956

05.01.1985

23.03.1956

05.01.1985

Jan Milewicz

25.03.1928

18.09.1984

25.03.1928

18.09.1984

Łukasz Domeradzki

25.03.1984

27.05.1984

25.03.1984

27.05.1984

Dionizy Staniszewski

21.10.1900

05.11.1983

21.10.1900

05.11.1983

Wszystko w porządku
Prośba o kontakt z kancelarią
Prośba o pilny kontakt z kancelarią
Grób do likwidacji
Pochowany:

Cyrajewska Cecylia

01.09.1926

11.05.1990

Data urodzenia:

01.09.1926

Data śmierci:

11.05.1990

Status:
Pochowany:

Błaszczyk Jan

09.08.1932

04.01.1990

Data urodzenia:

09.08.1932

Data śmierci:

04.01.1990

Status:
Pochowany:

Legirzyńska Apolonia

29.09.1897

25.03.1989

Data urodzenia:

29.09.1897

Data śmierci:

25.03.1989

Status:
Pochowany:

Pasemko Anna

05.05.1898

27.02.1989

Data urodzenia:

05.05.1898

Data śmierci:

27.02.1989

Status:
Pochowany:

Hulecka Amelia

11.08.1896

30.12.1988

Data urodzenia:

11.08.1896

Data śmierci:

30.12.1988

Status:
Pochowany:

Cyrajewski Bronisław

14.06.1926

09.09.1988

Data urodzenia:

14.06.1926

Data śmierci:

09.09.1988

Status:
Pochowany:

Woźniak Sabina

23.10.1909

22.04.1988

Data urodzenia:

23.10.1909

Data śmierci:

22.04.1988

Status:
Pochowany:

Komoszewski Eugeniusz

28.02.1958

05.11.1986

Data urodzenia:

28.02.1958

Data śmierci:

05.11.1986

Status:
Pochowany:

Faryn Antoni

12.01.1910

15.09.1986

Data urodzenia:

12.01.1910

Data śmierci:

15.09.1986

Status:
Pochowany:

Szczur Apolonia

15.06.1909

01.10.1985

Data urodzenia:

15.06.1909

Data śmierci:

01.10.1985

Status:
Pochowany:

Niski Kazimierz

23.03.1956

05.01.1985

Data urodzenia:

23.03.1956

Data śmierci:

05.01.1985

Status:
Pochowany:

Milewicz Jan

25.03.1928

18.09.1984

Data urodzenia:

25.03.1928

Data śmierci:

18.09.1984

Status:
Pochowany:

Domeradzki Łukasz

25.03.1984

27.05.1984

Data urodzenia:

25.03.1984

Data śmierci:

27.05.1984

Status:
Pochowany:

Żarejko Fortunat

1911

09.01.1984

Data urodzenia:

1911

Data śmierci:

09.01.1984

Status:
Pochowany:

Staniszewski Dionizy

21.10.1900

05.11.1983

Data urodzenia:

21.10.1900

Data śmierci:

05.11.1983

Status: