Wyszukaj grób

Styczeń

Ś.P.

Czesław

Pliszka

0. rocznica

01-01-2024

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Waldemar

Fidura

3. rocznica

01-01-2021

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Stefania

Piórkowska

11. rocznica

02-01-2013

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Józef

Dykty

18. rocznica

02-01-2006

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Tadeusz

Turski

8. rocznica

03-01-2016

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Władysław

Krajza

24. rocznica

03-01-2000

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Marian

Szydlik

5. rocznica

04-01-2019

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Kazimierz

Turski

13. rocznica

04-01-2011

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Marianna

Greszczyk

25. rocznica

04-01-1999

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Sylwester

Żarnoch

3. rocznica

05-01-2021

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Józef

Szydlik

21. rocznica

06-01-2003

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Anna

Sadłowska

28. rocznica

06-01-1996

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Stanisław

Warych

20. rocznica

09-01-2004

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Krzysztof

Rekosz

21. rocznica

09-01-2003

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Weronika

Pliszka

5. rocznica

10-01-2019

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Stanisław

Dykty

38. rocznica

10-01-1986

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Władysław

Florkowski

15. rocznica

11-01-2009

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Henryk

Szydłowski

17. rocznica

14-01-2007

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Stefania

Dziczek

15. rocznica

15-01-2009

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Czesław

Golon

23. rocznica

15-01-2001

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Bronisław

Romanowski

37. rocznica

18-01-1987

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Zofia

Turska

8. rocznica

19-01-2016

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Marek

Kręciewski

9. rocznica

21-01-2015

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Halina

Szydlik

13. rocznica

22-01-2011

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Tadeusz

Lubka

23. rocznica

24-01-2001

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Józef

Popielarz

29. rocznica

24-01-1995

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Antoni

Suchcicki

5. rocznica

25-01-2019

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Henryk

Baldyga

12. rocznica

29-01-2012

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Edmund

Gibert

15. rocznica

29-01-2009

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Krystyna

Mamajek

18. rocznica

29-01-2006

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Eugeniusz

Michalak

23. rocznica

29-01-2001

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Maria

Lubka

28. rocznica

29-01-1996

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Zofia

Łukasik

6. rocznica

30-01-2018

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Stanisława

Romanowska

21. rocznica

30-01-2003

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Irena

Rybicka

35. rocznica

30-01-1989

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Roman

Ejdys

30. rocznica

31-01-1994

JEZU, UFAM TOBIE