Regulamin cmentarza
rzymskokatolickiej Parafii
pw. Św. Bpa Stanisława w Fałkowicach.§ 1.

Osobny przebywające na terenie cmentarza zobowiązane są do zachowania CISZY, powagi i szacunku należnego zmarłym, dbania o porządek i czystość na odwiedzanych grobach jak i na ternie całego cmentarza.§ 2.

 

Wszelkie prace przy grobach (w szczególności: stawianie nagrobków, wykonanie opasek wokół nagrobków, wyznaczenie nowego miejsca itp.), które wpływają na kształt architektury cmentarza muszą być najpierw zgłoszone w kancelarii parafialnej.
Usuwanie pozostałości z rozbiórki starego pomnika jet w gestii rodziny zmarłego.

 

 

§ 3.

 

Niedozwolone na terenie cmentarza jest:

  • prowadzenie rozmów telefonicznych,
  • ustawianie ławek(!) bez zezwolenia jak i sadzenie drzew i krzewów,
  • palenie papierosów,
  • wyrzucanie śmieci w miejscach do tego nieprzeznaczonych,
  • niszczenie jakichkolwiek elementów trwałych,
  • przebywanie osób w stanie nietrzeźwym,
  • wprowadzanie zwierząt,
  • wjeżdżanie pojazdami mechanicznymi bez zgody Parafii.§ 4.

 

Grób ziemny oraz murowanych może ulec likwidacji, gdy upłynęło 25 lat od ostatniego pochówku (C.I.C.). Nadto, gdy grób ten jest opuszczony i nikt z osób upoważnionych nie wykazuje zainteresowania celem jego dalszej bytności.

 

 

§ 5.

 

Śmieci z kontenera przed cmentarzem usuwane są cyklicznie (dwukrotnie w miesiącu) przez Parafię, która pokrywa koszty ich wywozu. ZAKAZANE jest wyrzucanie prywatnych odpadów do kontenera przed cmentarzem , bądź pozostawianie ich przed ogrodzeniem.

 

 

§ 6.

 

Pogrzeby przyjmowanie są w kancelarii parafialnej po każdej Mszy Świętej. Wszelkie inne podejmowane czynności na cmentarzu należy uprzednio ustalić w kancelarii parafialnej.

 

 

 

Sporządzono przez Ks. Proboszcza oraz Radę Parafialną i obowiązuje wszystkich – nienależnie od wyznawanej konfesji.