Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Status:

Ks. Josef Goretzki

15.03.1855

03.12.1937

15.03.1855

03.12.1937

Wszystko w porządku
Prośba o kontakt z kancelarią
Prośba o pilny kontakt z kancelarią
Grób do likwidacji
Pochowany:

Ks. Josef Goretzki

15.03.1855

03.12.1937

Data urodzenia:

15.03.1855

Data śmierci:

03.12.1937