RODO

Ustawa o ochronie danych osobowych nie dotyczy osób zmarłych.

Ustawę o ochronie danych osobowych oraz RODO stosuje się tylko do danych osobowych osób fizycznych. Zgodnie z powszechnie obowiązującą wykładnią osobą fizyczną jest człowiek uczestniczący w stosunkach prawnych. Zdolność prawna człowieka, a tym samym zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków ustaje z chwilą jego śmierci. Osoba zmarła nie może być podmiotem praw i obowiązków w stosunkach prawnych i nie może być uznana za osobę fizyczną.
Czytaj więcej >

Bardzo prosimy dysponentów grobów, przy których oznaczono zaproszenie do kontaktu z kancelarią, aby zgłaszali się w celu wyjaśnienia statusu dzierżawy grobu.

Ponadto przypominamy, że groby nieoznaczone, w przypadku braku informacji o pochowanych tam osobach, będą likwidowane.

Dysponentów poniżej wymienionych grobów prosimy o kontakt z parafią

Pochowany:

Wojciech Konieczny

Data urodzenia:

Data śmierci:

Pochowany:

Nieznany

Data urodzenia:

Data śmierci:

Pochowany:

Data urodzenia:

Data śmierci:

Pochowany:

Nieznany

Data urodzenia:

Data śmierci: