Aktualizacja danych grobu: Grzegorz Grabarz, Ignacy Grabarz, Stanisław Grabarz, Zofia Grabarz,

Lokalizacja grobu: B / 7 / 30

Rodzaj zgłoszenia
Imię zgłaszającego*
Nazwisko zgłaszającego*
Numer telefonu zgłaszającego*
Adres e-mail zgłaszającego
Imię dysponenta*
Nazwisko dysponenta*
Numer telefonu dysponenta*
Adres e-mail dysponenta
Adres zamieszkania dysponenta*