Ś.P. Bronisław Grajny

Data śmierci: 17.04.1988

Data urodzin: 07.10.1936

Ś.P. Janina Grajna

Data śmierci: 07.10.2006

Data urodzin: 26.12.1939

Wszystko w porządku.