Ś.P. Jan Janicki

Data śmierci: 27.01.1963

Data urodzin: 1896

Ś.P. Maria Janicka

Data śmierci: 17.04.1992

Data urodzin: 15.08.1903

Ś.P. Jan Janicki

Data śmierci: 03.05.2000

Data urodzin: 18.07.1929

Wszystko w porządku.