Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Status:

Adrianna Wójtowicz

18.11.1977

18.11.1977

18.11.1977

18.11.1977

Ania Woźniakiewicz

20.04.1976

20.04.1976

20.04.1976

20.04.1976

Brygida Szober

07.01.1976

08.01.1976

07.01.1976

08.01.1976

Wojtek

Urszulka Komórek

18.09.1987

18.01.1988

-

18.09.1987

-

18.01.1988

Teresa Dereń

02.10.1973

02.10.1973

02.10.1973

02.10.1973

Boguś Miedziński

20.04.1969

20.04.1969

20.04.1969

20.04.1969

August Szumski

24.10.1964

18.04.1966

24.10.1964

18.04.1966

Stanisław Jednorog

30.06.1961

11.08.1961

30.06.1961

11.08.1961

Ewa Hałub

24.10.1956

24.10.1956

Iruś Hałub

24.05.1958

27.08.1960

24.10.1956

24.05.1958

24.10.1956

27.08.1960

Franciszek Klusik

23.01.1959

21.10.1959

23.01.1959

21.10.1959

Wszystko w porządku
Prośba o kontakt z kancelarią
Prośba o pilny kontakt z kancelarią
Grób do likwidacji
Pochowany:

Nieznany Nieznany

Data urodzenia:

Data śmierci:

Status:
Pochowany:

Wójtowicz Adrianna

18.11.1977

18.11.1977

Data urodzenia:

18.11.1977

Data śmierci:

18.11.1977

Status:
Pochowany:

Nieznany Nieznany

Data urodzenia:

Data śmierci:

Status:
Pochowany:

Woźniakiewicz Ania

20.04.1976

20.04.1976

Data urodzenia:

20.04.1976

Data śmierci:

20.04.1976

Status:
Pochowany:

Szober Brygida

07.01.1976

08.01.1976

Data urodzenia:

07.01.1976

Data śmierci:

08.01.1976

Status:
Pochowany:

Wojtek

Komórek Urszulka

18.09.1987

18.01.1988

Data urodzenia:

18.09.1987

Data śmierci:

18.01.1988

Status:
Pochowany:

Nieznany Nieznany

Data urodzenia:

Data śmierci:

Status:
Pochowany:

Dereń Teresa

02.10.1973

02.10.1973

Data urodzenia:

02.10.1973

Data śmierci:

02.10.1973

Status:
Pochowany:

Nieznany Nieznany

Data urodzenia:

Data śmierci:

Status:
Pochowany:

Miedziński Boguś

20.04.1969

20.04.1969

Data urodzenia:

20.04.1969

Data śmierci:

20.04.1969

Status:
Pochowany:

Szumski August

24.10.1964

18.04.1966

Data urodzenia:

24.10.1964

Data śmierci:

18.04.1966

Status:
Pochowany:

Jednorog Stanisław

30.06.1961

11.08.1961

Data urodzenia:

30.06.1961

Data śmierci:

11.08.1961

Status:
Pochowany:

Hałub Ewa

24.10.1956

24.10.1956

Hałub Iruś

24.05.1958

27.08.1960

Data urodzenia:

24.10.1956

24.05.1958

Data śmierci:

24.10.1956

27.08.1960

Status:
Pochowany:

Mazurek Stanisław

1947

22.07.1960

Data urodzenia:

1947

Data śmierci:

22.07.1960

Status:
Pochowany:

Klusik Franciszek

23.01.1959

21.10.1959

Data urodzenia:

23.01.1959

Data śmierci:

21.10.1959

Status: