Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Status:

Ks. Jan Gorczycki

14.07.1818

07.08.1860

14.07.1818

07.08.1860

Ks.Józef Łochowski

06.03.1949

05.03.1999

06.03.1949

05.03.1999

Wszystko w porządku
Prośba o kontakt z kancelarią
Prośba o pilny kontakt z kancelarią
Grób do likwidacji
Pochowany:

Gorczycki Ks. Jan

14.07.1818

07.08.1860

Data urodzenia:

14.07.1818

Data śmierci:

07.08.1860

Status:
Pochowany:

Łochowski Ks.Józef

06.03.1949

05.03.1999

Data urodzenia:

06.03.1949

Data śmierci:

05.03.1999

Status: