Aktualizacja danych grobu: Ryszard Gajewski, Kazimiera Gajewska,

Lokalizacja grobu: C / 2 / 26-27

Rodzaj zgłoszenia
Imię zgłaszającego*
Nazwisko zgłaszającego*
Numer telefonu zgłaszającego*
Adres e-mail zgłaszającego
Imię dysponenta*
Nazwisko dysponenta*
Numer telefonu dysponenta*
Adres e-mail dysponenta
Adres zamieszkania dysponenta*