Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Status:

Ewa Niewińska

15.07.1983

15.07.1983

15.07.1983

15.07.1983

Damian Pakuła

26.06.1983

26.06.1983

Daniel Pakuła

30.09.1984

29.08.1994

26.06.1983

30.09.1984

26.06.1983

29.08.1994

Rafał Grzduk

14.06.1982

20.06.1982

14.06.1982

20.06.1982

Zbigniew Bajda

05.04.1963

05.05.1972

05.04.1963

05.05.1972

Maria Młynarska

28.11.1954

28.11.1954

28.11.1954

28.11.1954

Helena Tryszpiot

15.07.1951

02.12.1953

15.07.1951

02.12.1953

Zygmunt Kaczmarski

28.02.1951

29.03.2016

28.02.1951

29.03.2016

Stanisław Ambroży

05.01.1953

20.04.2020

05.01.1953

20.04.2020

Beata Wyrazik

07.02.1974

27.04.1980

07.02.1974

27.04.1980

Wszystko w porządku
Prośba o kontakt z kancelarią
Prośba o pilny kontakt z kancelarią
Grób do likwidacji
Pochowany:

Ewa Niewińska

15.07.1983

15.07.1983

Data urodzenia:

15.07.1983

Data śmierci:

15.07.1983

Pochowany:

Damian Pakuła

26.06.1983

26.06.1983

Data urodzenia:

26.06.1983

Data śmierci:

26.06.1983

Pochowany:

Daniel Pakuła

30.09.1984

29.08.1994

Data urodzenia:

30.09.1984

Data śmierci:

29.08.1994

Pochowany:

Rafał Grzduk

14.06.1982

20.06.1982

Data urodzenia:

14.06.1982

Data śmierci:

20.06.1982

Pochowany:

Zbigniew Bajda

05.04.1963

05.05.1972

Data urodzenia:

05.04.1963

Data śmierci:

05.05.1972

Pochowany:

Maria Młynarska

28.11.1954

28.11.1954

Data urodzenia:

28.11.1954

Data śmierci:

28.11.1954

Pochowany:

Helena Tryszpiot

15.07.1951

02.12.1953

Data urodzenia:

15.07.1951

Data śmierci:

02.12.1953

Pochowany:

Zygmunt Kaczmarski

28.02.1951

29.03.2016

Data urodzenia:

28.02.1951

Data śmierci:

29.03.2016

Pochowany:

Stanisław Ambroży

05.01.1953

20.04.2020

Data urodzenia:

05.01.1953

Data śmierci:

20.04.2020

Pochowany:

Data urodzenia:

Data śmierci:

Pochowany:

Beata Wyrazik

07.02.1974

27.04.1980

Data urodzenia:

07.02.1974

Data śmierci:

27.04.1980