Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Status:

Radek Majkut

14.11.1997

19.03.1998

14.11.1997

19.03.1998

Adaś Mularczyk

13.03.1989

13.03.1989

Grześ Mularczyk

13.03.1989

13.03.1989

13.03.1989

13.03.1989

13.03.1989

13.03.1989

Ewa Niewińska

15.07.1983

15.07.1983

15.07.1983

15.07.1983

Daniel Pakuła

30.09.1984

29.08.1994

Damian Pakuła

26.06.1983

26.06.1983

30.09.1984

26.06.1983

29.08.1994

26.06.1983

Rafał Grzduk

14.06.1982

20.06.1982

14.06.1982

20.06.1982

Zbigniew Bajda

05.04.1963

05.05.1972

05.04.1963

05.05.1972

Maria Młynarska

28.11.1954

28.11.1954

28.11.1954

28.11.1954

Helena Tryszpiot

15.07.1951

02.12.1953

15.07.1951

02.12.1953

Zygmunt Kaczmarski

28.02.1951

29.03.2016

28.02.1951

29.03.2016

Stanisław Ambroży

05.01.1953

20.04.2020

05.01.1953

20.04.2020

Beata Wyrazik

07.02.1974

27.04.1980

07.02.1974

27.04.1980

Agnieszka Gugała

09.05.2006

12.05.2006

09.05.2006

12.05.2006

Zbigniew Nowicki

13.06.1961

20.09.1961

13.06.1961

20.09.1961

Wszystko w porządku
Prośba o kontakt z kancelarią
Prośba o pilny kontakt z kancelarią
Grób do likwidacji
Pochowany:

Radek Majkut

14.11.1997

19.03.1998

Data urodzenia:

14.11.1997

Data śmierci:

19.03.1998

Pochowany:

Adaś Mularczyk

13.03.1989

13.03.1989

Data urodzenia:

13.03.1989

Data śmierci:

13.03.1989

Pochowany:

Grześ Mularczyk

13.03.1989

13.03.1989

Data urodzenia:

13.03.1989

Data śmierci:

13.03.1989

Pochowany:

Jan Tomasik

24.06.1984

24.06.1984

Data urodzenia:

24.06.1984

Data śmierci:

24.06.1984

Pochowany:

Ewa Niewińska

15.07.1983

15.07.1983

Data urodzenia:

15.07.1983

Data śmierci:

15.07.1983

Pochowany:

Daniel Pakuła

30.09.1984

29.08.1994

Data urodzenia:

30.09.1984

Data śmierci:

29.08.1994

Pochowany:

Damian Pakuła

26.06.1983

26.06.1983

Data urodzenia:

26.06.1983

Data śmierci:

26.06.1983

Pochowany:

Rafał Grzduk

14.06.1982

20.06.1982

Data urodzenia:

14.06.1982

Data śmierci:

20.06.1982

Pochowany:

Zbigniew Bajda

05.04.1963

05.05.1972

Data urodzenia:

05.04.1963

Data śmierci:

05.05.1972

Pochowany:

Maria Młynarska

28.11.1954

28.11.1954

Data urodzenia:

28.11.1954

Data śmierci:

28.11.1954

Pochowany:

Helena Tryszpiot

15.07.1951

02.12.1953

Data urodzenia:

15.07.1951

Data śmierci:

02.12.1953

Pochowany:

Zygmunt Kaczmarski

28.02.1951

29.03.2016

Data urodzenia:

28.02.1951

Data śmierci:

29.03.2016

Pochowany:

Stanisław Ambroży

05.01.1953

20.04.2020

Data urodzenia:

05.01.1953

Data śmierci:

20.04.2020

Pochowany:

Beata Wyrazik

07.02.1974

27.04.1980

Data urodzenia:

07.02.1974

Data śmierci:

27.04.1980

Pochowany:

Agnieszka Gugała

09.05.2006

12.05.2006

Data urodzenia:

09.05.2006

Data śmierci:

12.05.2006

Pochowany:

Zbigniew Nowicki

13.06.1961

20.09.1961

Data urodzenia:

13.06.1961

Data śmierci:

20.09.1961

Pochowany:

Władysław Wiącek

Data urodzenia:

Data śmierci: