Ś.P. Cecylia Lipska

Data śmierci: 25.09.2001

Data urodzin: 1925

Ś.P. Stanisław Lipski

Data śmierci: 20.02.1989

Data urodzin: 1925

Prosimy o pilny kontakt z kancelarią. Telefon: 34 310 43 12