Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Status:

Jacek Łosik

31.08.1975

17.04.2012

31.08.1975

17.04.2012

Longin Szymanek

21.06.1937

28.07.2008

Stanisława Szymanek

15.01.1938

28.01.2018

21.06.1937

15.01.1938

28.07.2008

28.01.2018

Sławomir Ciach

1969

15.05.2008

1969

15.05.2008

Anna Pęciak

1939

26.05.2008

1939

26.05.2008

Zdzisław Filak

1938

02.10.2017

1938

02.10.2017

Lucjan Dądela

1932

17.12.2015

1932

17.12.2015

Henryk Hober

1949

23.10.2006

1949

23.10.2006

Krystyna Mikoś

1945

19.02.2006

Henryk Mikoś

1939

01.01.2012

1945

1939

19.02.2006

01.01.2012

Jan Stodółka

1933

16.04.2004

1933

16.04.2004

Wiesława Sykuła

1949

2006

Stanisław Sykuła

1943

2008

1949

1943

2006

2008

Tadeusz Ganczarek

1913

2002

Ewa Ganczarek

1920

2006

1913

1920

2002

2006

Marianna Szczepaniak

1918

1997

Stanisław Szczepaniak

1924

1998

1918

1924

1997

1998

Władysław Szczepaniak

28.09.1926

30.10.1991

28.09.1926

30.10.1991

Jan Kozacki

05.02.1926

30.06.2009

05.02.1926

30.06.2009

Wszystko w porządku
Prośba o kontakt z kancelarią
Prośba o pilny kontakt z kancelarią
Grób do likwidacji
Pochowany:

Łosik Jacek

31.08.1975

17.04.2012

Data urodzenia:

31.08.1975

Data śmierci:

17.04.2012

Status:
Pochowany:

Szymanek Longin

21.06.1937

28.07.2008

Szymanek Stanisława

15.01.1938

28.01.2018

Data urodzenia:

21.06.1937

15.01.1938

Data śmierci:

28.07.2008

28.01.2018

Status:
Pochowany:

Ciach Sławomir

1969

15.05.2008

Data urodzenia:

1969

Data śmierci:

15.05.2008

Status:
Pochowany:

Pęciak Anna

1939

26.05.2008

Data urodzenia:

1939

Data śmierci:

26.05.2008

Status:
Pochowany:

Filak Zdzisław

1938

02.10.2017

Data urodzenia:

1938

Data śmierci:

02.10.2017

Status:
Pochowany:

Dądela Lucjan

1932

17.12.2015

Data urodzenia:

1932

Data śmierci:

17.12.2015

Status:
Pochowany:

Hober Henryk

1949

23.10.2006

Data urodzenia:

1949

Data śmierci:

23.10.2006

Status:
Pochowany:

Nieznany

Data urodzenia:

Data śmierci:

Status:
Pochowany:

Mikoś Krystyna

1945

19.02.2006

Mikoś Henryk

1939

01.01.2012

Data urodzenia:

1945

1939

Data śmierci:

19.02.2006

01.01.2012

Status:
Pochowany:

Stodółka Jan

1933

16.04.2004

Data urodzenia:

1933

Data śmierci:

16.04.2004

Status:
Pochowany:

Sykuła Wiesława

1949

2006

Sykuła Stanisław

1943

2008

Data urodzenia:

1949

1943

Data śmierci:

2006

2008

Status:
Pochowany:

Ganczarek Tadeusz

1913

2002

Ganczarek Ewa

1920

2006

Data urodzenia:

1913

1920

Data śmierci:

2002

2006

Status:
Pochowany:

Szczepaniak Marianna

1918

1997

Szczepaniak Stanisław

1924

1998

Data urodzenia:

1918

1924

Data śmierci:

1997

1998

Status:
Pochowany:

Szczepaniak Władysław

28.09.1926

30.10.1991

Data urodzenia:

28.09.1926

Data śmierci:

30.10.1991

Status:
Pochowany:

Kozacki Jan

05.02.1926

30.06.2009

Data urodzenia:

05.02.1926

Data śmierci:

30.06.2009

Status: