Ś.P. Izydor Wroniszewski

Data urodzin: 1915

Data śmierci: 09.03.1989

Żył(a) 73 lata

Ś.P. Stanisława Wroniszewska

Data urodzin: 1922

Data śmierci: 30.05.2002

Żył(a) 79 lat