Najbliższe rocznice śmierci

Ś.P.

Eugeniusz

Kubina

3 rocznica

04-03-2018

JEZU UFAM TOBIE

Ś.P.

Stanisław

Krawczyk

6 rocznica

04-03-2015

JEZU UFAM TOBIE

Ś.P.

Wilhelm

Wacławik

18 rocznica

04-03-2003

JEZU UFAM TOBIE

Ś.P.

Alojzy

Nowak

28 rocznica

04-03-1993

JEZU UFAM TOBIE

Ś.P.

Roman

Krzanowski

5 rocznica

05-03-2016

JEZU UFAM TOBIE

Ś.P.

Grażyna

Długoszewska

20 rocznica

05-03-2001

JEZU UFAM TOBIE

Ś.P.

Gertruda

Razik

21 rocznica

05-03-2000

JEZU UFAM TOBIE

Ś.P.

Franciszek

Fuchs

22 rocznica

05-03-1999

JEZU UFAM TOBIE

Opiekunów poniżej wymienionych grobów prosimy o kontakt z parafią

Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Status:

Norbert Bartoszek

11.08.1935

19.03.2008

Maria Gendarz

03.09.1896

17.01.1984

Anna Flajszok

17.07.1919

15.02.1961

11.08.1935

03.09.1896

17.07.1919

19.03.2008

17.01.1984

15.02.1961

Franciszek Palarczyk

11.09.1923

10.02.1980

11.09.1923

10.02.1980

Anna Palarczyk

18.05.1923

17.03.1991

18.05.1923

17.03.1991

Aniela Grabowska

27.03.1930

28.02.1991

Paweł Grabowski

04.10.1922

14.02.2005

27.03.1930

04.10.1922

28.02.1991

14.02.2005

Anna Słupik

24.08.1911

13.02.1981

24.08.1911

13.02.1981

Bernard Spyra

05.01.1927

13.02.1991

05.01.1927

13.02.1991

Maria Hrapiec

05.12.1933

25.04.1987

Eryk Hrapiec

10.12.1934

09.02.1991

05.12.1933

10.12.1934

25.04.1987

09.02.1991

Jan Wystemp

28.07.1935

25.08.2016

Stefania Wystemp

16.01.1939

16.01.2001

28.07.1935

16.01.1939

25.08.2016

16.01.2001

Wanda Krypczyk

23.10.1921

02.01.1991

Franciszek Krypczyk

21.10.1913

16.06.1986

23.10.1921

21.10.1913

02.01.1991

16.06.1986

Gerard Słupik

11.06.1929

13.02.2001

11.06.1929

13.02.2001

Franciszek Profaska

24.11.1942

Anna Profaska

01.03.1971

 

 

24.11.1942

01.03.1971

Jadwiga Profaska

01.04.1942

Marta Profaska

06.09.1965

 

 

01.04.1942

06.09.1965

Wszystko w porządku
Prośba o kontakt z kancelarią
Prośba o pilny kontakt z kancelarią
Grób do likwidacji
Pochowany:

Bartoszek Norbert

11.08.1935

19.03.2008

Gendarz Maria

03.09.1896

17.01.1984

Flajszok Anna

17.07.1919

15.02.1961

Data urodzenia:

11.08.1935

03.09.1896

17.07.1919

Data śmierci:

19.03.2008

17.01.1984

15.02.1961

Status:
Pochowany:

Palarczyk Franciszek

11.09.1923

10.02.1980

Data urodzenia:

11.09.1923

Data śmierci:

10.02.1980

Status:
Pochowany:

Palarczyk Anna

18.05.1923

17.03.1991

Data urodzenia:

18.05.1923

Data śmierci:

17.03.1991

Status:
Pochowany:

Grabowska Aniela

27.03.1930

28.02.1991

Grabowski Paweł

04.10.1922

14.02.2005

Data urodzenia:

27.03.1930

04.10.1922

Data śmierci:

28.02.1991

14.02.2005

Status:
Pochowany:

Słupik Anna

24.08.1911

13.02.1981

Data urodzenia:

24.08.1911

Data śmierci:

13.02.1981

Status:
Pochowany:

Spyra Bernard

05.01.1927

13.02.1991

Data urodzenia:

05.01.1927

Data śmierci:

13.02.1991

Status:
Pochowany:

Hrapiec Maria

05.12.1933

25.04.1987

Hrapiec Eryk

10.12.1934

09.02.1991

Data urodzenia:

05.12.1933

10.12.1934

Data śmierci:

25.04.1987

09.02.1991

Status:
Pochowany:

Polus Jan

16.05.1898

29.01.1981

Data urodzenia:

16.05.1898

Data śmierci:

29.01.1981

Status:
Pochowany:

Polus Anna

19.07.1903

07.12.1971

Data urodzenia:

19.07.1903

Data śmierci:

07.12.1971

Status:
Pochowany:

Wystemp Jan

28.07.1935

25.08.2016

Wystemp Stefania

16.01.1939

16.01.2001

Data urodzenia:

28.07.1935

16.01.1939

Data śmierci:

25.08.2016

16.01.2001

Status:
Pochowany:

Krypczyk Wanda

23.10.1921

02.01.1991

Krypczyk Franciszek

21.10.1913

16.06.1986

Data urodzenia:

23.10.1921

21.10.1913

Data śmierci:

02.01.1991

16.06.1986

Status:
Pochowany:

Słupik Gerard

11.06.1929

13.02.2001

Data urodzenia:

11.06.1929

Data śmierci:

13.02.2001

Status:
Pochowany:

Reis Emilia

Data urodzenia:

Data śmierci:

Status:
Pochowany:

Profaska Franciszek

24.11.1942

Profaska Anna

01.03.1971

Data urodzenia:

Data śmierci:

24.11.1942

01.03.1971

Status:
Pochowany:

Profaska Jadwiga

01.04.1942

Profaska Marta

06.09.1965

Data urodzenia:

Data śmierci:

01.04.1942

06.09.1965

Status: