Ś.P. Anna Nowak

Data śmierci: 05.05.1999

Data urodzin: 1983

Prosimy o pilny kontakt z kancelarią. Telefon: 41 352 17 89