Ś.P. Login Danuta

Data śmierci: 28.11.1999

Data urodzin: 28.6.1935

Ś.P. Danuta Pagacz

Data śmierci: 13.8.2003

Data urodzin: 21.2.1937

Prosimy o pilny kontakt z kancelarią. Telefon: 43 841 91 11