W przypadku niejasności przy grobach swoich bliskich prosimy o kontakt mailowy: parafia@jadwiga-ziemiecice.pl

Opiekunów poniżej wymienionych grobów prosimy o kontakt z parafią

Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Status:

Marta Lis

18.10.1899

04.05.1986

Józef Lis

29.12.1896

25.04.1966

18.10.1899

29.12.1896

04.05.1986

25.04.1966

Helga Diwiszek

16.02.1938

09.04.2000

Hugo Mynarek

13.02.1965

Klara Mynarek

09.07.1978

16.02.1938

 

 

09.04.2000

13.02.1965

09.07.1978

Horst Cieślik

26.07.1937

12.03.1983

26.07.1937

12.03.1983

Zofia Neba

01.05.1903

11.03.1985

Jan Neba

10.05.1900

25.01.1977

01.05.1903

10.05.1900

11.03.1985

25.01.1977

Wiktoria Wieczorek

13.12.1906

01.03.1981

Emanuel Wieczorek

07.03.1900

09.09.1976

13.12.1906

07.03.1900

01.03.1981

09.09.1976

Alojzy Kobinski

02.01.1950

27.02.2000

02.01.1950

27.02.2000

Franciszek Ertel

05.10.1895

21.02.1974

05.10.1895

21.02.1974

Zygfryd Król

30.05.1936

11.02.2000

30.05.1936

11.02.2000

Gabriela Sydow

09.12.1967

06.02.2000

09.12.1967

06.02.2000

Alfred Biskupek

30.07.1910

27.01.1992

Anna Biskupek

11.07.1918

02.02.1983

30.07.1910

11.07.1918

27.01.1992

02.02.1983

Antoni Biskupek

07.08.1908

21.01.2000

07.08.1908

21.01.2000

Herbert Sladek

27.05.1937

06.01.2000

27.05.1937

06.01.2000

Alojzy Lika

27.05.1894

15.02.1966

Emil Kotysz

12.02.1936

05.01.2000

Wilhelm Wystrach

05.04.1917

20.02.1985

27.05.1894

12.02.1936

05.04.1917

15.02.1966

05.01.2000

20.02.1985

Eberhard Grzeganek

13.11.1932

04.01.1985

13.11.1932

04.01.1985

Wszystko w porządku
Prośba o kontakt z kancelarią
Prośba o pilny kontakt z kancelarią
Grób do likwidacji
Pochowany:

Lis Marta

18.10.1899

04.05.1986

Lis Józef

29.12.1896

25.04.1966

Data urodzenia:

18.10.1899

29.12.1896

Data śmierci:

04.05.1986

25.04.1966

Status:
Pochowany:

Diwiszek Helga

16.02.1938

09.04.2000

Mynarek Hugo

13.02.1965

Mynarek Klara

09.07.1978

Data urodzenia:

16.02.1938

Data śmierci:

09.04.2000

13.02.1965

09.07.1978

Status:
Pochowany:

Cipa Roman

17.12.1910

24.03.1983

Data urodzenia:

17.12.1910

Data śmierci:

24.03.1983

Status:
Pochowany:

Cieślik Horst

26.07.1937

12.03.1983

Data urodzenia:

26.07.1937

Data śmierci:

12.03.1983

Status:
Pochowany:

Neba Zofia

01.05.1903

11.03.1985

Neba Jan

10.05.1900

25.01.1977

Data urodzenia:

01.05.1903

10.05.1900

Data śmierci:

11.03.1985

25.01.1977

Status:
Pochowany:

Wieczorek Wiktoria

13.12.1906

01.03.1981

Wieczorek Emanuel

07.03.1900

09.09.1976

Data urodzenia:

13.12.1906

07.03.1900

Data śmierci:

01.03.1981

09.09.1976

Status:
Pochowany:

Kobinski Alojzy

02.01.1950

27.02.2000

Data urodzenia:

02.01.1950

Data śmierci:

27.02.2000

Status:
Pochowany:

Ertel Franciszek

05.10.1895

21.02.1974

Data urodzenia:

05.10.1895

Data śmierci:

21.02.1974

Status:
Pochowany:

Król Zygfryd

30.05.1936

11.02.2000

Data urodzenia:

30.05.1936

Data śmierci:

11.02.2000

Status:
Pochowany:

Sydow Gabriela

09.12.1967

06.02.2000

Data urodzenia:

09.12.1967

Data śmierci:

06.02.2000

Status:
Pochowany:

Biskupek Alfred

30.07.1910

27.01.1992

Biskupek Anna

11.07.1918

02.02.1983

Data urodzenia:

30.07.1910

11.07.1918

Data śmierci:

27.01.1992

02.02.1983

Status:
Pochowany:

Biskupek Antoni

07.08.1908

21.01.2000

Data urodzenia:

07.08.1908

Data śmierci:

21.01.2000

Status:
Pochowany:

Sladek Herbert

27.05.1937

06.01.2000

Data urodzenia:

27.05.1937

Data śmierci:

06.01.2000

Status:
Pochowany:

Lika Alojzy

27.05.1894

15.02.1966

Kotysz Emil

12.02.1936

05.01.2000

Wystrach Wilhelm

05.04.1917

20.02.1985

Data urodzenia:

27.05.1894

12.02.1936

05.04.1917

Data śmierci:

15.02.1966

05.01.2000

20.02.1985

Status:
Pochowany:

Grzeganek Eberhard

13.11.1932

04.01.1985

Data urodzenia:

13.11.1932

Data śmierci:

04.01.1985

Status: