Ś.P. Reinhold Daniel

Data śmierci: 12.12.1999

Data urodzin: 01.01.1934

Ś.P. Adelajda Daniel

Data śmierci: 10.02.2002

Data urodzin: 08.03.1935

Wszystko w porządku.

Grób opłacony do: 2022-02-10