Opiekunów poniżej wymienionych grobów prosimy o kontakt z parafią

Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Status:

Łucja Smolka

22.11.1934

10.09.1998

22.11.1934

10.09.1998

Ottylie Alker

20.10.1906

04.09.1998

Paul Alker

16.11.1905

02.03.1989

20.10.1906

16.11.1905

04.09.1998

02.03.1989

Agnieszka PIetrzyk

13.01.1916

26.07.1998

13.01.1916

26.07.1998

Weronika Balcer

02.04.1916

14.06.1998

02.04.1916

14.06.1998

Rudolf Grondziel

04.06.1936

06.03.1998

04.06.1936

06.03.1998

Kamil Grüner

23.01.1998

04.02.1998

23.01.1998

04.02.1998

Gertruda Malejka

11.10.1920

22.5.1997

11.10.1920

22.5.1997

Wawrzyniec Synowiecki

08.08.1927

18.10.1997

08.08.1927

18.10.1997

Stanisław Horoszkiewicz

10.10.1922

01.09.1997

10.10.1922

01.09.1997

Józefa Konwisorz

15.02.1902

13.07.1997

15.02.1902

13.07.1997

Elżbieta Niedziela

16.09.1921

09.06.1997

Alfred Niedziela

07.08.1930

06.09.1993

16.09.1921

07.08.1930

09.06.1997

06.09.1993

Stanisław Zając

23.12.1914

03.01.1997

23.12.1914

03.01.1997

Robert Bugiel

08.06.1910

03.12.1996

Stefania Bugiel

16.12.1912

27.05.1993

08.06.1910

16.12.1912

03.12.1996

27.05.1993

Franciszek Kowasz

23.08.1911

26.04.1996

23.08.1911

26.04.1996

Wszystko w porządku
Prośba o kontakt z kancelarią
Prośba o pilny kontakt z kancelarią
Grób do likwidacji
Pochowany:

Smolka Łucja

22.11.1934

10.09.1998

Data urodzenia:

22.11.1934

Data śmierci:

10.09.1998

Status:
Pochowany:

Alker Ottylie

20.10.1906

04.09.1998

Alker Paul

16.11.1905

02.03.1989

Data urodzenia:

20.10.1906

16.11.1905

Data śmierci:

04.09.1998

02.03.1989

Status:
Pochowany:

PIetrzyk Agnieszka

13.01.1916

26.07.1998

Data urodzenia:

13.01.1916

Data śmierci:

26.07.1998

Status:
Pochowany:

Balcer Weronika

02.04.1916

14.06.1998

Data urodzenia:

02.04.1916

Data śmierci:

14.06.1998

Status:
Pochowany:

Grondziel Rudolf

04.06.1936

06.03.1998

Data urodzenia:

04.06.1936

Data śmierci:

06.03.1998

Status:
Pochowany:

Grüner Kamil

23.01.1998

04.02.1998

Data urodzenia:

23.01.1998

Data śmierci:

04.02.1998

Status:
Pochowany:

Malejka Gertruda

11.10.1920

22.5.1997

Data urodzenia:

11.10.1920

Data śmierci:

22.5.1997

Status:
Pochowany:

Synowiecki Wawrzyniec

08.08.1927

18.10.1997

Data urodzenia:

08.08.1927

Data śmierci:

18.10.1997

Status:
Pochowany:

Horoszkiewicz Stanisław

10.10.1922

01.09.1997

Data urodzenia:

10.10.1922

Data śmierci:

01.09.1997

Status:
Pochowany:

Konwisorz Józefa

15.02.1902

13.07.1997

Data urodzenia:

15.02.1902

Data śmierci:

13.07.1997

Status:
Pochowany:

Niedziela Elżbieta

16.09.1921

09.06.1997

Niedziela Alfred

07.08.1930

06.09.1993

Data urodzenia:

16.09.1921

07.08.1930

Data śmierci:

09.06.1997

06.09.1993

Status:
Pochowany:

Zając Stanisław

23.12.1914

03.01.1997

Data urodzenia:

23.12.1914

Data śmierci:

03.01.1997

Status:
Pochowany:

Stokłosa Maria

5.1.1949

16.8.1996

Data urodzenia:

5.1.1949

Data śmierci:

16.8.1996

Status:
Pochowany:

Bugiel Robert

08.06.1910

03.12.1996

Bugiel Stefania

16.12.1912

27.05.1993

Data urodzenia:

08.06.1910

16.12.1912

Data śmierci:

03.12.1996

27.05.1993

Status:
Pochowany:

Kowasz Franciszek

23.08.1911

26.04.1996

Data urodzenia:

23.08.1911

Data śmierci:

26.04.1996

Status: