Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Status:

Radoschau Emil Muschiol

Joh Lampka

Joh Sobel

Aug Tkoczek

Paul Wollek

Joh Schiotek

Franz Swientek

Peter Mende

Engelb Radolla

Franz Schaffranietz

Wilh Warczok

Emil Raszczok

Jos Wezassek

Jak Niedziela

Paul Peschke

Theoph Pollok

Alois Proske

Aug Pospiech

Walter Frost

1914

Karl Beider

Ignatz Auer

1915

Max Cappek

Emanuel Kitschka

Stefan Larisch

Felix Marcinek

Josef Mikulla

Ignatz Auer

1915

Max Cappek

Emanuel Kitschka

Stefan Larisch

Felix Marcinek

Josef Mikulla

Stanislaw Ottma

Anton Schwarz

Anton Bulla

1916

Bernhard Gawlina

Reinrich Konietzny

Ludwig Alker

Florian Reiduk

Stefan Kuznik

Anton Kochon

Ignatz Kochon

Vincent Nowak

1917

Paul Pioszczyk

Karl Schiwon

Wilhelm Kiehl

1918

Albin Nowak

Anton Nowak

Bermann Marcinek

Franz Werner

Wilhelm Beiduk verm.

Paul Sedlatzek verm.

August Hanke

1914

Emanuel Polatzy

Karl Waschka

Franz Klose

1915

Josef Wieczorek

Ignatz Przibilla

1916

Albert Sgraja

Alois Gorzawski

1917

August Klose

1917

Germann Burdzik

1918

Josef Leszczinsky

Johann Nahlik

Graf Gans Seherr-Thoss

Max Pannek

Anton Bonsch

Johann Klak

Franz Swientek

Jakob Gorus

1916

Franz Klak

Paul Kowarz

Josef Borszcz

1917

Rudolf Dyballa

Hermann Dyballa

1918

Johann Dyballa

Johann Borszcz

Sylvester Wywiol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1914

 

1915

 

 

 

 

 

1915

 

 

 

 

 

 

 

1916

 

 

 

 

 

 

 

1917

 

 

1918

 

 

 

 

 

 

1914

 

 

1915

 

1916

 

1917

1917

1918

 

 

 

 

 

 

 

1916

 

 

1917

 

1918

 

 

 

Alois Kandziora

10.09.1903

12.07.1983

10.09.1903

12.07.1983

Mathilda Steuer

07.10.1910

17.11.1962

07.10.1910

17.11.1962

Heinrich Heiduk

17.11.1932

09.08.2012

17.11.1932

09.08.2012

Józef Liszka

29.07.1938

24.10.2005

Jadwiga Liszka

15.02.1939

27.03.2013

29.07.1938

15.02.1939

24.10.2005

27.03.2013

Elżbieta Griner

06.08.1908

04.12.1999

Jan Griner

27.12.1902

28.12.1983

06.08.1908

27.12.1902

04.12.1999

28.12.1983

Jan Grüner

28.05.1942

15.03.2013

Gerda Grüner

01.12.1944

23.09.2013

28.05.1942

01.12.1944

15.03.2013

23.09.2013

Juliusz Swientek

05.04.1887

01.04.1929

Agnieszka Swientek

23.11.1885

01.07.1960

05.04.1887

23.11.1885

01.04.1929

01.07.1960

Henryk Eickhoff

09.04.1942

16.05.1968

Waleria Eickhoff

11.04.1915

20.08.1990

09.04.1942

11.04.1915

16.05.1968

20.08.1990

Stefan Pioszczyk

24.12.1896

11.03.1971

24.12.1896

11.03.1971

Józef Piosczyk

25.10.1930

11.04.1988

Małgorzata Piosczyk

12.01.1932

23.08.2008

25.10.1930

12.01.1932

11.04.1988

23.08.2008

Jadwiga Wolny

09.10.1923

06.08.1994

Józef Wolny

12.05.1910

30.04.1988

09.10.1923

12.05.1910

06.08.1994

30.04.1988

Gertrud Mikulla

12.11.1911

13.02.1999

Josef Mikulla

16.03.1911

19.05.1965

Arnold Mikulla

19.09.1941

13.02.2018

12.11.1911

16.03.1911

19.09.1941

13.02.1999

19.05.1965

13.02.2018

Emanuel Langer

12.12.1894

24.08.1962

Maria Langer

02.01.1899

12.09.1980

12.12.1894

02.01.1899

24.08.1962

12.09.1980

Wszystko w porządku
Prośba o kontakt z kancelarią
Prośba o pilny kontakt z kancelarią
Grób do likwidacji
Pochowany:

Muschiol Radoschau Emil

Lampka Joh

Sobel Joh

Tkoczek Aug

Wollek Paul

Schiotek Joh

Swientek Franz

Mende Peter

Radolla Engelb

Schaffranietz Franz

Warczok Wilh

Raszczok Emil

Wezassek Jos

Niedziela Jak

Peschke Paul

Pollok Theoph

Proske Alois

Pospiech Aug

Frost Walter

1914

Beider Karl

Auer Ignatz

1915

Cappek Max

Kitschka Emanuel

Larisch Stefan

Marcinek Felix

Mikulla Josef

Auer Ignatz

1915

Cappek Max

Kitschka Emanuel

Larisch Stefan

Marcinek Felix

Mikulla Josef

Ottma Stanislaw

Schwarz Anton

Bulla Anton

1916

Gawlina Bernhard

Konietzny Reinrich

Alker Ludwig

Reiduk Florian

Kuznik Stefan

Kochon Anton

Kochon Ignatz

Nowak Vincent

1917

Pioszczyk Paul

Schiwon Karl

Kiehl Wilhelm

1918

Nowak Albin

Nowak Anton

Marcinek Bermann

Werner Franz

Beiduk verm. Wilhelm

Sedlatzek verm. Paul

Hanke August

1914

Polatzy Emanuel

Waschka Karl

Klose Franz

1915

Wieczorek Josef

Przibilla Ignatz

1916

Sgraja Albert

Gorzawski Alois

1917

Klose August

1917

Burdzik Germann

1918

Leszczinsky Josef

Nahlik Johann

Seherr-Thoss Graf Gans

Pannek Max

Bonsch Anton

Klak Johann

Swientek Franz

Gorus Jakob

1916

Klak Franz

Kowarz Paul

Borszcz Josef

1917

Dyballa Rudolf

Dyballa Hermann

1918

Dyballa Johann

Borszcz Johann

Wywiol Sylvester

Data urodzenia:

Data śmierci:

1914

1915

1915

1916

1917

1918

1914

1915

1916

1917

1917

1918

1916

1917

1918

Status:
Pochowany:

Kandziora Alois

10.09.1903

12.07.1983

Data urodzenia:

10.09.1903

Data śmierci:

12.07.1983

Status:
Pochowany:

Steuer Mathilda

07.10.1910

17.11.1962

Data urodzenia:

07.10.1910

Data śmierci:

17.11.1962

Status:
Pochowany:

Gorzawski Józef

Data urodzenia:

Data śmierci:

Status:
Pochowany:

Heiduk Heinrich

17.11.1932

09.08.2012

Data urodzenia:

17.11.1932

Data śmierci:

09.08.2012

Status:
Pochowany:

Liszka Józef

29.07.1938

24.10.2005

Liszka Jadwiga

15.02.1939

27.03.2013

Data urodzenia:

29.07.1938

15.02.1939

Data śmierci:

24.10.2005

27.03.2013

Status:
Pochowany:

Griner Elżbieta

06.08.1908

04.12.1999

Griner Jan

27.12.1902

28.12.1983

Data urodzenia:

06.08.1908

27.12.1902

Data śmierci:

04.12.1999

28.12.1983

Status:
Pochowany:

Grüner Jan

28.05.1942

15.03.2013

Grüner Gerda

01.12.1944

23.09.2013

Data urodzenia:

28.05.1942

01.12.1944

Data śmierci:

15.03.2013

23.09.2013

Status:
Pochowany:

Swientek Juliusz

05.04.1887

01.04.1929

Swientek Agnieszka

23.11.1885

01.07.1960

Data urodzenia:

05.04.1887

23.11.1885

Data śmierci:

01.04.1929

01.07.1960

Status:
Pochowany:

Eickhoff Henryk

09.04.1942

16.05.1968

Eickhoff Waleria

11.04.1915

20.08.1990

Data urodzenia:

09.04.1942

11.04.1915

Data śmierci:

16.05.1968

20.08.1990

Status:
Pochowany:

Pioszczyk Stefan

24.12.1896

11.03.1971

Data urodzenia:

24.12.1896

Data śmierci:

11.03.1971

Status:
Pochowany:

Piosczyk Józef

25.10.1930

11.04.1988

Piosczyk Małgorzata

12.01.1932

23.08.2008

Data urodzenia:

25.10.1930

12.01.1932

Data śmierci:

11.04.1988

23.08.2008

Status:
Pochowany:

Wolny Jadwiga

09.10.1923

06.08.1994

Wolny Józef

12.05.1910

30.04.1988

Data urodzenia:

09.10.1923

12.05.1910

Data śmierci:

06.08.1994

30.04.1988

Status:
Pochowany:

Mikulla Gertrud

12.11.1911

13.02.1999

Mikulla Josef

16.03.1911

19.05.1965

Mikulla Arnold

19.09.1941

13.02.2018

Data urodzenia:

12.11.1911

16.03.1911

19.09.1941

Data śmierci:

13.02.1999

19.05.1965

13.02.2018

Status:
Pochowany:

Langer Emanuel

12.12.1894

24.08.1962

Langer Maria

02.01.1899

12.09.1980

Data urodzenia:

12.12.1894

02.01.1899

Data śmierci:

24.08.1962

12.09.1980

Status: