Ś.P. Cecylia Kukowka

Data śmierci: 12.06.1996

Data urodzin: 26.10.1918

Prosimy o pilny kontakt z kancelarią. Telefon: 34 356 31 47