Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Status:

Paweł Malcher

07.10.1937

15.05.1980

07.10.1937

15.05.1980

Gerard Szuster

13.09.1936

22.08.2003

13.09.1936

22.08.2003

Waleska Syguda

23.05.1909

29.01.1989

Filip Syguda

20.05.1906

18.03.1989

23.05.1909

20.05.1906

29.01.1989

18.03.1989

Szczepan Wieczorek

15.12.1936

17.07.2020

Maria Wieczorek

24.01.1941

11.06.2019

15.12.1936

24.01.1941

17.07.2020

11.06.2019

Anna Piofczyk

29.03.1905

23.09.1987

Tomasz Piofczyk

18.09.1907

30.10.1993

29.03.1905

18.09.1907

23.09.1987

30.10.1993

Aniela Głomb

23.03.1930

26.06.1981

Jan Głomb

20.04.1924

27.05.1995

23.03.1930

20.04.1924

26.06.1981

27.05.1995

Peter Kaczmarczyk

31.01.1910

22.11.1999

31.01.1910

22.11.1999

Maria Albrecht

02.12.1908

31.05.1978

02.12.1908

31.05.1978

Ryszard Mnich

24.03.1912

05.04.1947

Elżbieta Mnich

14.11.1915

16.02.2005

24.03.1912

14.11.1915

05.04.1947

16.02.2005

Anna Pawełek

19.12.1927

28.04.2011

Józef Pawełek

10.06.1930

25.10.2004

Zuzanna Pawełek

Józef Pawełek

19.12.1927

10.06.1930

 

 

28.04.2011

25.10.2004

 

 

Alfred Biela

22.10.1933

20.12.2002

Maria Biela

Franciszek Biela

22.10.1933

 

 

20.12.2002

 

 

Josef Jaskulla

11.09.1926

12.07.2002

Franciszka Jaskulla

1892

1947

Franz Jaskulla

1888

1972

11.09.1926

1892

1888

12.07.2002

1947

1972

Maria Lizurej

04.09.1921

25.05.1998

Franc Lizurej

25.07.1913

22.02.1996

04.09.1921

25.07.1913

25.05.1998

22.02.1996

Paulina Sier

18.09.1911

06.02.1984

18.09.1911

06.02.1984

Wszystko w porządku
Prośba o kontakt z kancelarią
Prośba o pilny kontakt z kancelarią
Grób do likwidacji
Pochowany:

Malcher Paweł

07.10.1937

15.05.1980

Data urodzenia:

07.10.1937

Data śmierci:

15.05.1980

Status:
Pochowany:

Szuster Gerard

13.09.1936

22.08.2003

Data urodzenia:

13.09.1936

Data śmierci:

22.08.2003

Status:
Pochowany:

Syguda Waleska

23.05.1909

29.01.1989

Syguda Filip

20.05.1906

18.03.1989

Data urodzenia:

23.05.1909

20.05.1906

Data śmierci:

29.01.1989

18.03.1989

Status:
Pochowany:

Wieczorek Szczepan

15.12.1936

17.07.2020

Wieczorek Maria

24.01.1941

11.06.2019

Data urodzenia:

15.12.1936

24.01.1941

Data śmierci:

17.07.2020

11.06.2019

Status:
Pochowany:

Piofczyk Anna

29.03.1905

23.09.1987

Piofczyk Tomasz

18.09.1907

30.10.1993

Data urodzenia:

29.03.1905

18.09.1907

Data śmierci:

23.09.1987

30.10.1993

Status:
Pochowany:

Głomb Aniela

23.03.1930

26.06.1981

Głomb Jan

20.04.1924

27.05.1995

Data urodzenia:

23.03.1930

20.04.1924

Data śmierci:

26.06.1981

27.05.1995

Status:
Pochowany:

Kaczmarczyk Peter

31.01.1910

22.11.1999

Data urodzenia:

31.01.1910

Data śmierci:

22.11.1999

Status:
Pochowany:

Albrecht Maria

02.12.1908

31.05.1978

Data urodzenia:

02.12.1908

Data śmierci:

31.05.1978

Status:
Pochowany:

Mnich Ryszard

24.03.1912

05.04.1947

Mnich Elżbieta

14.11.1915

16.02.2005

Data urodzenia:

24.03.1912

14.11.1915

Data śmierci:

05.04.1947

16.02.2005

Status:
Pochowany:

Pawełek Anna

19.12.1927

28.04.2011

Pawełek Józef

10.06.1930

25.10.2004

Pawełek Zuzanna

Pawełek Józef

Data urodzenia:

19.12.1927

10.06.1930

Data śmierci:

28.04.2011

25.10.2004

Status:
Pochowany:

Biela Alfred

22.10.1933

20.12.2002

Biela Maria

Biela Franciszek

Data urodzenia:

22.10.1933

Data śmierci:

20.12.2002

Status:
Pochowany:

Nieznany Nieznany

Data urodzenia:

Data śmierci:

Status:
Pochowany:

Jaskulla Josef

11.09.1926

12.07.2002

Jaskulla Franciszka

1892

1947

Jaskulla Franz

1888

1972

Data urodzenia:

11.09.1926

1892

1888

Data śmierci:

12.07.2002

1947

1972

Status:
Pochowany:

Lizurej Maria

04.09.1921

25.05.1998

Lizurej Franc

25.07.1913

22.02.1996

Data urodzenia:

04.09.1921

25.07.1913

Data śmierci:

25.05.1998

22.02.1996

Status:
Pochowany:

Sier Paulina

18.09.1911

06.02.1984

Data urodzenia:

18.09.1911

Data śmierci:

06.02.1984

Status: