Najbliższe rocznice śmierci

Ś.P.

Albin

Krzanik

3 rocznica

20-10-2018

JEZU UFAM TOBIE

Ś.P.

Stanisław

Chmiel

18 rocznica

20-10-2003

JEZU UFAM TOBIE

Ś.P.

Stanisław

Ryszka

32 rocznica

20-10-1989

JEZU UFAM TOBIE

Ś.P.

Katarzyna

Ryszka

33 rocznica

20-10-1988

JEZU UFAM TOBIE

Ś.P.

Irena

Żurek

18 rocznica

21-10-2003

JEZU UFAM TOBIE

Ś.P.

Edward

Bąk

40 rocznica

21-10-1981

JEZU UFAM TOBIE

Ś.P.

Piotr

Wesołowski

24 rocznica

22-10-1997

JEZU UFAM TOBIE

Ś.P.

Stefania

Bielak

24 rocznica

22-10-1997

JEZU UFAM TOBIE

Opiekunów poniżej wymienionych grobów prosimy o kontakt z parafią

Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Status:

Piotr Brzeziński

16.01.1967

10.08.2021

16.01.1967

10.08.2021

Jan Chmiel

15.07.1954

Maria Chmiel

12.07.2012

-

-

15.07.1954

12.07.2012

Renata Przejczowska

01.12.1970

21.05.1972

01.12.1970

21.05.1972

Piotr Wójcik

04.09.1920

15.06.1982

Anna Wójcik

23.06.1922

06.04.1997

04.09.1920

23.06.1922

15.06.1982

06.04.1997

Józef Setkowicz

03.03.1911

19.05.1978

Maria Setkowicz

09.08.1915

20.02.2003

03.03.1911

09.08.1915

19.05.1978

20.02.2003

Zygmunt Hrycaniuk

16.02.1937

28.09.1998

16.02.1937

28.09.1998

Władysław Kapusta

22.09.1946

05.08.2020

22.09.1946

05.08.2020

Józef Krawczyk

01.12.1955

02.07.2020

01.12.1955

02.07.2020

Jan Skalny

10.01.1947

20.06.1985

Halina Skalna

24.05.1953

23.06.1995

10.01.1947

24.05.1953

20.06.1985

23.06.1995

Franciszek Feluś

10.05.1907

18.05.1975

10.05.1907

18.05.1975

Józef Kapusta

18.06.1920

22.07.2003

Zofia Kapusta

19.12.1924

23.04.2020

18.06.1920

19.12.1924

22.07.2003

23.04.2020

Aniela Chmiel

12.01.1928

15.04.2010

Stanisław Chmiel

20.01.1920

20.08.1989

12.01.1928

20.01.1920

15.04.2010

20.08.1989

Patryk Kuciel

21.01.2020

21.01.2020

21.01.2020

21.01.2020

Wszystko w porządku
Prośba o kontakt z kancelarią
Prośba o pilny kontakt z kancelarią
Grób do likwidacji
Pochowany:

Brzeziński Piotr

16.01.1967

10.08.2021

Data urodzenia:

16.01.1967

Data śmierci:

10.08.2021

Status:
Pochowany:

Kuciel Maria

Kuciel Józef

Data urodzenia:

Data śmierci:

Status:
Pochowany:

Chmiel Jan

15.07.1954

Chmiel Maria

12.07.2012

Data urodzenia:

Data śmierci:

15.07.1954

12.07.2012

Status:
Pochowany:

Przejczowska Renata

01.12.1970

21.05.1972

Data urodzenia:

01.12.1970

Data śmierci:

21.05.1972

Status:
Pochowany:

Wójcik Piotr

04.09.1920

15.06.1982

Wójcik Anna

23.06.1922

06.04.1997

Data urodzenia:

04.09.1920

23.06.1922

Data śmierci:

15.06.1982

06.04.1997

Status:
Pochowany:

Setkowicz Józef

03.03.1911

19.05.1978

Setkowicz Maria

09.08.1915

20.02.2003

Data urodzenia:

03.03.1911

09.08.1915

Data śmierci:

19.05.1978

20.02.2003

Status:
Pochowany:

Hrycaniuk Zygmunt

16.02.1937

28.09.1998

Data urodzenia:

16.02.1937

Data śmierci:

28.09.1998

Status:
Pochowany:

Czechowski Kazimierz

15.09.2020

Data urodzenia:

Data śmierci:

15.09.2020

Status:
Pochowany:

Kapusta Władysław

22.09.1946

05.08.2020

Data urodzenia:

22.09.1946

Data śmierci:

05.08.2020

Status:
Pochowany:

Krawczyk Józef

01.12.1955

02.07.2020

Data urodzenia:

01.12.1955

Data śmierci:

02.07.2020

Status:
Pochowany:

Skalny Jan

10.01.1947

20.06.1985

Skalna Halina

24.05.1953

23.06.1995

Data urodzenia:

10.01.1947

24.05.1953

Data śmierci:

20.06.1985

23.06.1995

Status:
Pochowany:

Feluś Franciszek

10.05.1907

18.05.1975

Data urodzenia:

10.05.1907

Data śmierci:

18.05.1975

Status:
Pochowany:

Kapusta Józef

18.06.1920

22.07.2003

Kapusta Zofia

19.12.1924

23.04.2020

Data urodzenia:

18.06.1920

19.12.1924

Data śmierci:

22.07.2003

23.04.2020

Status:
Pochowany:

Chmiel Aniela

12.01.1928

15.04.2010

Chmiel Stanisław

20.01.1920

20.08.1989

Data urodzenia:

12.01.1928

20.01.1920

Data śmierci:

15.04.2010

20.08.1989

Status:
Pochowany:

Kuciel Patryk

21.01.2020

21.01.2020

Data urodzenia:

21.01.2020

Data śmierci:

21.01.2020

Status: