Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Status:

Józef Baranowski

21.03.1945

03.03.2019

21.03.1945

03.03.2019

Salomea Patoła

30.09.1932

04.08.2019

30.09.1932

04.08.2019

Agnieszka Rachwał

23.09.1969

27.03.2020

23.09.1969

27.03.2020

Bożena Ochońska

27.07.1959

08.11.2020

27.07.1959

08.11.2020

Kazimierz Myśliński

21.07.1941

21.07.1941

-

Wiesława Kucharzewska

01.07.1951

16.01.2021

01.07.1951

16.01.2021

Bożena Malinowska

07.10.1958

14.01.2021

07.10.1958

14.01.2021

Stanisław Dorniak

20.05.1932

31.05.2021

20.05.1932

31.05.2021

Bernadeta Juszczak

15.06.1959

24.06.2021

15.06.1959

24.06.2021

Władysława Paczyńska

26.01.1944

19.08.2021

26.01.1944

19.08.2021

Jacek Kęsy

24.08.1958

28.08.2021

24.08.1958

28.08.2021

Marek Celt

22.08.1950

04.09.2021

22.08.1950

04.09.2021

Małgorzata Łubińska

10.02.1959

09.09.2021

10.02.1959

09.09.2021

Lilianna Bochynek

28.08.1953

11.09.2021

28.08.1953

11.09.2021

Grażyna Niedziałkowska

20.06.1959

11.03.2020

20.06.1959

11.03.2020

Wszystko w porządku
Prośba o kontakt z kancelarią
Prośba o pilny kontakt z kancelarią
Grób do likwidacji
Pochowany:

Baranowski Józef

21.03.1945

03.03.2019

Data urodzenia:

21.03.1945

Data śmierci:

03.03.2019

Status:
Pochowany:

Patoła Salomea

30.09.1932

04.08.2019

Data urodzenia:

30.09.1932

Data śmierci:

04.08.2019

Status:
Pochowany:

Rachwał Agnieszka

23.09.1969

27.03.2020

Data urodzenia:

23.09.1969

Data śmierci:

27.03.2020

Status:
Pochowany:

Ochońska Bożena

27.07.1959

08.11.2020

Data urodzenia:

27.07.1959

Data śmierci:

08.11.2020

Status:
Pochowany:

Myśliński Kazimierz

21.07.1941

Data urodzenia:

21.07.1941

Data śmierci:

Status:
Pochowany:

Kucharzewska Wiesława

01.07.1951

16.01.2021

Data urodzenia:

01.07.1951

Data śmierci:

16.01.2021

Status:
Pochowany:

Malinowska Bożena

07.10.1958

14.01.2021

Data urodzenia:

07.10.1958

Data śmierci:

14.01.2021

Status:
Pochowany:

Dorniak Stanisław

20.05.1932

31.05.2021

Data urodzenia:

20.05.1932

Data śmierci:

31.05.2021

Status:
Pochowany:

Juszczak Bernadeta

15.06.1959

24.06.2021

Data urodzenia:

15.06.1959

Data śmierci:

24.06.2021

Status:
Pochowany:

Paczyńska Władysława

26.01.1944

19.08.2021

Data urodzenia:

26.01.1944

Data śmierci:

19.08.2021

Status:
Pochowany:

Kęsy Jacek

24.08.1958

28.08.2021

Data urodzenia:

24.08.1958

Data śmierci:

28.08.2021

Status:
Pochowany:

Celt Marek

22.08.1950

04.09.2021

Data urodzenia:

22.08.1950

Data śmierci:

04.09.2021

Status:
Pochowany:

Łubińska Małgorzata

10.02.1959

09.09.2021

Data urodzenia:

10.02.1959

Data śmierci:

09.09.2021

Status:
Pochowany:

Bochynek Lilianna

28.08.1953

11.09.2021

Data urodzenia:

28.08.1953

Data śmierci:

11.09.2021

Status:
Pochowany:

Niedziałkowska Grażyna

20.06.1959

11.03.2020

Data urodzenia:

20.06.1959

Data śmierci:

11.03.2020

Status: