Najbliższe rocznice śmierci

Ś.P.

Andrzej

Drożdż

9. rocznica

18-08-2013

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Hieromin

Rumowski

14. rocznica

18-08-2008

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Maria

Skowronek

22. rocznica

18-08-2000

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Kornelia

Jarocka

26. rocznica

18-08-1996

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Franz

Wanglorz

44. rocznica

18-08-1978

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Karol

Posmyk

46. rocznica

18-08-1976

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Henryk

Lippa

65. rocznica

18-08-1957

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Stanisława

Pawleta

1. rocznica

19-08-2021

JEZU, UFAM TOBIE

Dysponentów poniżej wymienionych grobów prosimy o kontakt z parafią

Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Status:

Katarzyna Swoboda

20.07.1920

12.07.1975

20.07.1920

12.07.1975

Roman Swoboda

08.08.1911

12.12.1970

08.08.1911

12.12.1970

Ryszard Mocny

15.05.1943

16.08.2003

15.05.1943

16.08.2003

Gertruda Jabłońska

22.01.1923

06.08.2003

Stanisław Jabłoński

21.04.1921

13.11.1985

22.01.1923

21.04.1921

06.08.2003

13.11.1985

Katarzyna Krupa

18.09.1936

01.08.2003

Herbert Krupa

07.01.1935

10.11.1964

18.09.1936

07.01.1935

01.08.2003

10.11.1964

Roman Domke

23.02.1931

01.08.2003

23.02.1931

01.08.2003

Jacek Rekowski

17.08.1980

22.07.2003

17.08.1980

22.07.2003

Jan Segrodnik

14.01.1956

21.07.2003

Józef Segrodnik

10.03.1915

04.11.1974

14.01.1956

10.03.1915

21.07.2003

04.11.1974

Mateuszek Satora

16.07.2003

16.07.2003

16.07.2003

16.07.2003

Anna Gasch

26.02.1920

08.04.2000

Emil Gasch

18.10.1916

05.07.2003

26.02.1920

18.10.1916

08.04.2000

05.07.2003

Zygfryd Stolorz

31.03.1936

09.09.1978

Genowefa Stolorz

19.04.1928

23.06.2003

31.03.1936

19.04.1928

09.09.1978

23.06.2003

Bolesław Siudziński

27.07.1936

22.06.2003

27.07.1936

22.06.2003

Lilianna Wilk

02.01.1958

20.06.2003

02.01.1958

20.06.2003

Stefania John

08.10.1932

14.08.2002

Gerard John

14.02.1934

04.06.2003

08.10.1932

14.02.1934

14.08.2002

04.06.2003

Władysław Popiołek

17.09.1939

31.05.2003

17.09.1939

31.05.2003

Wszystko w porządku
Prośba o kontakt z kancelarią
Prośba o pilny kontakt z kancelarią
Grób do likwidacji
Pochowany:

Swoboda Katarzyna

20.07.1920

12.07.1975

Data urodzenia:

20.07.1920

Data śmierci:

12.07.1975

Status:
Pochowany:

Swoboda Roman

08.08.1911

12.12.1970

Data urodzenia:

08.08.1911

Data śmierci:

12.12.1970

Status:
Pochowany:

Mocny Ryszard

15.05.1943

16.08.2003

Data urodzenia:

15.05.1943

Data śmierci:

16.08.2003

Status:
Pochowany:

Jabłońska Gertruda

22.01.1923

06.08.2003

Jabłoński Stanisław

21.04.1921

13.11.1985

Data urodzenia:

22.01.1923

21.04.1921

Data śmierci:

06.08.2003

13.11.1985

Status:
Pochowany:

Krupa Katarzyna

18.09.1936

01.08.2003

Krupa Herbert

07.01.1935

10.11.1964

Data urodzenia:

18.09.1936

07.01.1935

Data śmierci:

01.08.2003

10.11.1964

Status:
Pochowany:

Domke Roman

23.02.1931

01.08.2003

Data urodzenia:

23.02.1931

Data śmierci:

01.08.2003

Status:
Pochowany:

Rekowski Jacek

17.08.1980

22.07.2003

Data urodzenia:

17.08.1980

Data śmierci:

22.07.2003

Status:
Pochowany:

Segrodnik Jan

14.01.1956

21.07.2003

Segrodnik Józef

10.03.1915

04.11.1974

Data urodzenia:

14.01.1956

10.03.1915

Data śmierci:

21.07.2003

04.11.1974

Status:
Pochowany:

Satora Mateuszek

16.07.2003

16.07.2003

Data urodzenia:

16.07.2003

Data śmierci:

16.07.2003

Status:
Pochowany:

Gasch Anna

26.02.1920

08.04.2000

Gasch Emil

18.10.1916

05.07.2003

Data urodzenia:

26.02.1920

18.10.1916

Data śmierci:

08.04.2000

05.07.2003

Status:
Pochowany:

Stolorz Zygfryd

31.03.1936

09.09.1978

Stolorz Genowefa

19.04.1928

23.06.2003

Data urodzenia:

31.03.1936

19.04.1928

Data śmierci:

09.09.1978

23.06.2003

Status:
Pochowany:

Siudziński Bolesław

27.07.1936

22.06.2003

Data urodzenia:

27.07.1936

Data śmierci:

22.06.2003

Status:
Pochowany:

Wilk Lilianna

02.01.1958

20.06.2003

Data urodzenia:

02.01.1958

Data śmierci:

20.06.2003

Status:
Pochowany:

John Stefania

08.10.1932

14.08.2002

John Gerard

14.02.1934

04.06.2003

Data urodzenia:

08.10.1932

14.02.1934

Data śmierci:

14.08.2002

04.06.2003

Status:
Pochowany:

Popiołek Władysław

17.09.1939

31.05.2003

Data urodzenia:

17.09.1939

Data śmierci:

31.05.2003

Status: