Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:

Jan Michalik

19.09.1930

08.07.2021

19.09.1930

08.07.2021

Maria Poręba

09.09.1913

27.06.1976

Pawełek Poręba

04.06.1974

23.10.1976

Stanisław Poręba

17.10.1914

07.11.1979

Władysław Poręba

25.01.1942

09.10.2019

09.09.1913

04.06.1974

17.10.1914

25.01.1942

27.06.1976

23.10.1976

07.11.1979

09.10.2019

Jan Poręba

03.03.1935

07.02.2018

03.03.1935

07.02.2018

Jan Romanek

13.06.1947

30.03.2011

Józef Romanek

20.12.1908

21.03.1998

Joanna Romanek

08.05.1912

15.04.1976

Jaś Romanek

25.04.1972

25.04.1972

13.06.1947

20.12.1908

08.05.1912

25.04.1972

30.03.2011

21.03.1998

15.04.1976

25.04.1972

Aleksander Zwolenik

23.04.1932

05.07.2013

23.04.1932

05.07.2013

Stanisław Woźniczka

05.04.1938

27.06.2017

Leonia Woźniczka

19.09.1936

26.01.2021

05.04.1938

19.09.1936

27.06.2017

26.01.2021

Maria Poręba

15.08.1943

11.03.2015

15.08.1943

11.03.2015

Piotr Mężyk

07.07.1897

11.10.1979

Stefan Mężyk

07.06.1933

05.04.2015

Maria Mężyk

20.07.1931

26.03.2019

07.07.1897

07.06.1933

20.07.1931

11.10.1979

05.04.2015

26.03.2019

Mieczysław Kiełbasa

17.07.1931

20.02.2020

17.07.1931

20.02.2020

Bogdan Groń

26.04.1959

08.11.2020

26.04.1959

08.11.2020

Barbara Lebda

30.07.1950

06.01.2022

30.07.1950

06.01.2022

Nieznany

-

-

Nieznany

-

-

Nieznany

-

-

Kazimierz Laskosz

15.01.1948

02.10.2018

15.01.1948

02.10.2018

Pochowany:

Michalik Jan

19.09.1930

08.07.2021

Data urodzenia:

19.09.1930

Data śmierci:

08.07.2021

Status:
Pochowany:

Poręba Maria

09.09.1913

27.06.1976

Poręba Pawełek

04.06.1974

23.10.1976

Poręba Stanisław

17.10.1914

07.11.1979

Poręba Władysław

25.01.1942

09.10.2019

Data urodzenia:

09.09.1913

04.06.1974

17.10.1914

25.01.1942

Data śmierci:

27.06.1976

23.10.1976

07.11.1979

09.10.2019

Status:
Pochowany:

Poręba Jan

03.03.1935

07.02.2018

Data urodzenia:

03.03.1935

Data śmierci:

07.02.2018

Status:
Pochowany:

Romanek Jan

13.06.1947

30.03.2011

Romanek Józef

20.12.1908

21.03.1998

Romanek Joanna

08.05.1912

15.04.1976

Romanek Jaś

25.04.1972

25.04.1972

Data urodzenia:

13.06.1947

20.12.1908

08.05.1912

25.04.1972

Data śmierci:

30.03.2011

21.03.1998

15.04.1976

25.04.1972

Status:
Pochowany:

Zwolenik Aleksander

23.04.1932

05.07.2013

Data urodzenia:

23.04.1932

Data śmierci:

05.07.2013

Status:
Pochowany:

Woźniczka Stanisław

05.04.1938

27.06.2017

Woźniczka Leonia

19.09.1936

26.01.2021

Data urodzenia:

05.04.1938

19.09.1936

Data śmierci:

27.06.2017

26.01.2021

Status:
Pochowany:

Poręba Maria

15.08.1943

11.03.2015

Data urodzenia:

15.08.1943

Data śmierci:

11.03.2015

Status:
Pochowany:

Mężyk Piotr

07.07.1897

11.10.1979

Mężyk Stefan

07.06.1933

05.04.2015

Mężyk Maria

20.07.1931

26.03.2019

Data urodzenia:

07.07.1897

07.06.1933

20.07.1931

Data śmierci:

11.10.1979

05.04.2015

26.03.2019

Status:
Pochowany:

Kiełbasa Mieczysław

17.07.1931

20.02.2020

Data urodzenia:

17.07.1931

Data śmierci:

20.02.2020

Status:
Pochowany:

Groń Bogdan

26.04.1959

08.11.2020

Data urodzenia:

26.04.1959

Data śmierci:

08.11.2020

Status:
Pochowany:

Lebda Barbara

30.07.1950

06.01.2022

Data urodzenia:

30.07.1950

Data śmierci:

06.01.2022

Status:
Pochowany:

Nieznany Nieznany

Data urodzenia:

Data śmierci:

Status:
Pochowany:

Nieznany Nieznany

Data urodzenia:

Data śmierci:

Status:
Pochowany:

Nieznany Nieznany

Data urodzenia:

Data śmierci:

Status:
Pochowany:

Laskosz Kazimierz

15.01.1948

02.10.2018

Data urodzenia:

15.01.1948

Data śmierci:

02.10.2018

Status: